Låna släp GRATIS

Fullt i bilen? Det löser vi.

Får du inte plats i din bil när du har handlat på jem & fix kan du låna en släpvagn hos oss.
För att få hyra måste giltigt körkort uppvisas för vår personal. Om körkortet är ufärdat i ett utomnordiskt land krävs även pass, EU-legitimation eller svensk ID handling som komplement.

Storlek på släpet:Invändiga mått: L:265 cm, B:165 cm
Maxlast: 650 kg
Totalvikt: 1000 kg

Kom ihåg att ta med en kopia av släpets registreringsbevis (finns i butik) samt fordonets registreringsbevis för körning med släpvagn.

Välkommen!

Läs även på transportstyrelsens hemsida för fler regler, http://www.transportstyrelsen.se/sv/

Kunden ansvarar för att gällande bestämmelser rörande förhyrd utrustning och brukande iakttages även som gällande parkeringsbestämmelser. Kunden svarar för och betalar eventuella böter eller avgifter för parkeringsförseelser eller brukande i övrigt.

Kunden skall väl vårda utrustningen. Kunden svarar för skada som orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet.

 

 Butiker Och Oeppettider