Bärläktsteg Tegelröd

Art.nr: 9057628

79,95/st
  • Bärläktsteg 
  • Kombi
  • Tegelröd
  • Benders

Produktbeskrivning

Bärläktsteg Kombi Tegelröd

Bärläktsteg även kallat taksteg med ett tegelrött utförande. Benders Bärläktsteg Kombi används på hus med en fasadhöjd på max. 4 meter och en taklutning på max. 45 grader för att på ett säkert sätt kunna ta sig upp till skorstenen, takbryggan m.m. Kravställningen kan skilja mellan olika områden. Bärläktsteg kan kompletteras med säkerhetskrok för livlina om så önskas. Kolla alltid vad som gäller i ditt område.

Montering

Montera bärläktssteget enkelt genom att haka byglarna över både takpanna och bärläkten i pannans lägsta del. Notera att det är viktigt att läkten inte är skarvad eller försvagad av t.ex. kvistar där bärläktsstegen skall sitta. Detta bärläktsteg passar till alla takpannor med byggbredd mellan 200-345 mm och alla bärläkt med bygghöjd mellan 25-45 mm. Justera in byggbredden för konsolerna mot stegprofilen och skruva fast. Dimension på hylsa är 10 mm. Bryt loss yttre vinkeln på läktomfattningen och kroka ihop för rätt läktdimension. Vid montering av bärläktssteg behöver urspårning av pannan göras. Detta förhindrar att pannan lyfts. Vid falsat lertegel måste både övre och undre pannan spåras ur. Bärläktsstegen skall monteras på rad rakt ovanför varandra och får inte förskjutas i sidled.