P.g.a. tekniska problem är det just nu inte möjligt att betala med presentkort på jemfix.se. Vi arbetar med att lösa problemet och beklagar olägenheten.

Dräneringsrör

Art.nr: 9015859

369,00/st
Ø 92 mm Längd: 10 m

Produktbeskrivning

Dräneringsrör med ytterdimension Ø 92 mm i ring. Längd 10 m. Lämpligt till alla jordarter med undantag för moss- och järnhaltig jord. Tillsammans med dräneringsfilter av grus ger detta rör ett väl fungerande och effektivt dräneringssystem. Vid dränering av mycket slamningsbenägna jordar bör inslamningsskydd användas under röret. OBS! Flexibla dräneringsrör kräver en helt plan botten med fall och bör endast användas som dränering i fria ytor. Vid dränering runt hus rekommenderas byggdräneringsrör. Matrial: PVC.