Dräneringsrör

Art.nr: 9015860

999,00/st
  • Dräneringsrör
  • Ytterdimension: Ø 92 mm
  • Längd: 30 m
  • Vit

Produktbeskrivning

Dräneringsrör 92 mm x 30 m

Dräneringsrör med ytterdimension Ø 92 mm i ring. Längd 30 m. Lämpligt till alla jordarter med undantag för moss- och järnhaltig jord. Tillsammans med dräneringsfilter av grus ger detta rör ett väl fungerande och effektivt dräneringssystem. Vid dränering av mycket slamningsbenägna jordar bör inslamningsskydd användas under röret.

OBS! Flexibla dräneringsrör kräver en helt plan botten med fall och bör endast användas som dränering i fria ytor. Vid dränering runt hus rekommenderas byggdräneringsrör. Matrial: PVC.