Fiberavjämning CM 760

Art.nr: 9016323

150,00/st 229,00/st
  • Fiberavjämning CM 760
  • 20 kg
  • Avjämningsmassa 
  • Combimix

Produktbeskrivning

Fiberavjämning

Fiberavjämning CM 760 är en självutjämnande fiberavjämningsmassa som används inomhus för att jämna ut underlag av betong, lättbetong, sten, keramik, homogen PVC, trä och golvgips. Avjämningsmassan kan även användas utomhus på underlag av betong, dock ej i salt miljö. Avjämningsmassan är fiberförstärkt och snabbhärdande. 

Vid användning av produkten är det viktigt att se till att underlaget är rent och fritt från damm, cementhud, fett etc. för att skapa så god vidhäftning som möjligt. Vidhäftnings- eller ythållfastheten för underlaget ska aldrig underskrida 0,5 MPa. Innan användning ska underlaget primas med PP 600 Primer. Temperaturen för arbete samt torkningstid ska aldrig understiga 10°C och aldrig överstiga 25°C.

Med hänsyn till sprickbildningar och eventuella sättningar i betongen ska avjämning av en betongkonstruktion tidigast ske en månad efter gjutningen. Riktvärdet 90% RF i konstruktionen rekommenderas att sättas som övre gräns för avjämningsarbetet.

Fiberavjämning CM 760 levereras i en säck om 20 kg torrpulver som ska blandas ut med max 3,6 liter vatten. Applicering av massan kan antingen göras för hand eller pumpas ut i ett jämt lager över underlaget. Massan är flytbar men kräver en lätt bearbetning med en tandad spackel för maximal släthet.

Torkningstiden beräknas till 1–3 dygn (i klimatet ca 20°C, 40% RF och visst luftombyte). Under torkningstiden kan massan enkelt formas och skäras. Ska en matta läggas över underlaget är det av stor vikt att försäkra att konstruktionen är fullt uttorkad innan mattan läggs.

Förvaring

Fiberavjämning CM 760 ska förvaras i torr miljö i originalförpackningen. Produkten kan i öppnad originalförpackning förvaras i upp till 6 månader från tillverkningsdatum.