Fixa värmen i elementet

Har elementet slutat värma?

Har du problem med att elementet inte blir varmt, trots att det är på? Med bara några enkla justeringar, kan du oftast få det att fungera igen!

Materiallista

 

Följ länkarna för att komma till produkterna

Lufta elementet och få igång värmen!

Börja med att kontrollera om elementets övre del känns varmt. Om botten är kall och toppen varm, fungerar elementet fortfarande som det ska.

Om det inte blir varmt i toppen behöver du med största sannolikhet lufta elementet. Det innebär att det finns luft instängd i toppen av elementet, vilket hindrar varmvattnet från att rinna runt ordentligt.

Leta reda på ventilen som du ska skruva på för att släppa ut luften. Den är vanligtvis placerad överst på den motsatta sidan av termostaten. Allt du behöver göra är att öppna ventilen försiktigt och låta all luft sakta sippra ut. Håll ventilen öppen tills en liten mängd vatten kommer ut. Håll en trasa under, så att det inte droppar ner på golvet. Därefter kan du stänga ventilen igen.

Om elementet förblir kallt, kan det bero på att ventilstiftet bakom termostaten har fastnat. Skruva på termostatens inre del så att den lossnar och kan tas bort. Med vissa termostater kan det krävas att man lossar eller tar bort några skruvar. Tryck sedan på ventilstiftet några gånger, så bör elementet komma igång igen.

Om inget av dessa lösningar fungerar rekommenderar vi att du kontaktar din lokala rörmokare.

Nu borde värmen vara tillbaka i ditt element!