Lägg nytt golv!

Guide till golvläggning

1. Förberedelser
Låt golvet anpassa sig efter omgivningens fuktighet genom att förvara oöppnade förpackningar inomhus i minst 48 timmar innan läggning.

2. Inledning
Första plankan läggs med fjädersidan mot väggen. Kantavståndet 12-15 mm mellan golv och vägg säkras med kilar.

2b. Tips!
Lägg golvet i längdriktning mot huvudljuskällan. Sortera plankorna utefter hur du önskar att de är placerade i rummet, innan golvläggningen påbörjas.

3. Första raden
Börja lägga första raden. Vänd sista plankan 180 grader för att mäta och kapa den i rätt längd. Om du kapar med stick- eller handcirkelsåg bör mönstersidan vara neråt.

4. Fortsätt
Börja nästkommande rad med restbiten från föregående rad eller med en annan minst 30 cm lång restbit.

5. Rad två
Lägg rad två på samma sätt som första raden parallellt, men inte inklickade.

6. Upprepa
När raderna är parallella lyfter du sidan som pekar in i rummet 3-4 cm. När den läggs ner klickas raderna i varandra. Upprepa detta tills du är framme på sista raden i rummet.

7. Anpassa sista raden
På sista raden behöver brädans bredd anpassas. Vänd brädan, lägg den ovanpå näst sista raden och skjut in den till väggen. Lägg en annan bräda längs med näst sista brädan och markera på den första brädan var den ska kapas. Måtta alla brädor till sista raden och klicka i dem.

8. Rör i golvet
Markera rörets position på brädan och borra ut hålen. Hålen ska vara ca 30 mm större än rördiametern, 10-15 mm per sida. Såga därefter ut en passbit genom hålens mitt.

Efter att brädan är på plats limmas passbiten dit mellan väggen och rören, fixera den med en kil. Låt torka. När det torkat kan hålen kläs med elementmanschetter.


Nu är du klar!