Just nu har vi tekniska problem vid betalning med faktura. Vi arbetar för att åtgärda det så snart som möjligt.

Bostik Tätskiktsystem VTv och VTg Universal
Rollat

Bostik Universal ”Rollat” kan användas på betong samt murade och putsade massiva underlag. Betongen ska vara minst 3 månader gammal och vara gjuten mot slät form, därefter vara rengjord från släppmedel eller annat försvagande skikt.

Följ utförligt Bostiks monteringsanvisning, Byggkeramikrådets Branschregler (www.bkr.se) BBV21:1 eller övriga krav som är harmoniserade med branschreglerna från Golvbranschens våtrumskontroll, Säker vatteninstallation och Måleribranschens våtrumskontroll.

 

Applicera/montera på väggen först och avsluta med golvet.

Vägg:

1. Täta glipor/hålrum med lämplig fogmassa eller cementbaserat spackel runt rörgenomföringar där glipor är större än 2 mm.

 

2. Applicera Moisture Barrier Universal med roller och pensel på vägg och i golv/väggvinkeln.
Låt torka mellan varje skikt, 1 till 2 skikt, applicera totalt minst 200 gram/m².
Låt torka helt i minst 6 timmar och max 36 timmar tills Membrane Universal påförs.

3. Pensla Membrane Universal i hörn och vinklar, och montera tätskiktsremsa/hörn.
Släta till/tryck fast och försegla med Membrane Universal.

4. På samma sätt som punkt 3 utförs monteringen med rörmanschetterna (anpassas efter rördiameter).

5. Rolla/pensla väggarna med Membrane Universal 2 ggr x 0,5 kg, totalt minst 1 kg/m².
Torktid vid normal rumstemperatur 1-2 timmar.
Rolla ett andra lager Membrane Universal på väggarna.
Plattsättning kan påbörjas efter ca 12 timmars torktid.

6. Applicera Bostik fästmassa på väggarna.

Plattsättning: Se till att erforderlig täckning uppnås mellan platta och underlag. Låt fästmassan torka i minst 12 timmar före fogning, beroende på val av fästmassa/keramisk platta.

 

Golv:

1. Applicera Moisture Barrier Universal med roller och pensel på golvet.
Låt torka mellan varje skikt, minst 2 skikt, applicera totalt minst 200 gram/m².
Låt torka helt i minst 6 timmar innan Membrane Universal appliceras.

2. Montera den självhäftande brunnsmanschetten över brunnen.
Beroende på brunnstyp, montera skärmall i brunnen innan brunnsmanschett monteras.

3. Pensla/rolla första lagret Membrane Universal på hela golvet, inklusive på brunnsmanschett. Mängd
ca 0,6 kg/m².
Låt torka.
Membrane Universal skall appliceras minst 2 gånger över hela golvet.

4. Pensla/rolla golvytan med Membrane Universal.
Torktid skikt 1 (vid normal rumstemperatur) 1-2 timmar.
Rolla ett andra skikt Membrane Universal på hela golvytan. Total mängd minst 1,2 kg/m².
Brunnshålet skärs först upp efter det att membranet har torkat, varpå klämringen monteras.
Plattsättning kan påbörjas efter ca 12 timmars torktid.

5. Applicera Bostik fästmassa på golv.

Plattläggning: Se till att erforderlig täckning uppnås mellan platta och underlag. Beroende på fästmassan låt torka i minst 24 timmar före fogning fogning beroende på val av fästmassa/keramisk platta.

Nu återstår Fogning av plattorna och eventuell silikon i hörn och i golv/väggvinkel.

Mjukfog i takvinkeln ska vara t.ex. Bostik A980 Instantly Paintable eller H750 Seal'N'Bond Premium (ej silikon).