Just nu har vi tekniska problem vid betalning med faktura. Vi arbetar för att åtgärda det så snart som möjligt.

Mura en mur!

Såhär murar du din egen mur


1. Blanda murbruket

Blanda murbruket med angiven vattenmängd (3,2 liter vatten per 20 kg). Blanda med slagborrsmaskin med omrörare i ca. 3-5 minuter.

2. Inled med ett hörn

Murning ska alltid inledas i ett hörn. Använd mursleven för att lägga på rikligt med bruk.

3. Första lagret

Det första lagret med murblock som läggs ut måste sättas fast noga i bruket och jämnas med hjälp av vattenpasset, eftersom det sätter grunden för hela konstruktionen.

4. Mät ut lagerhöjden

Spika upp reglar i hörnen och var noga med att loda in dem med hjälp av vattenpasset. Mät ut lagerhöjden (stenhöjd + 10-15 mm för bruksfogen) och dela höjden på muren som skall byggas med lagerhöjden. Mät ut och gör markeringar på regeln vid varje lagerskifte.

5. Markera lagerhöjden

Sätt spik vid varje markering på reglarna och spänn fast ett snöre vid den nedersta markeringen. På så vis säkrar du att muren blir rak, såväl lodrätt som vågrätt.

6. Stöd med armering

Vid murning med lättklinkerblock i större konstruktioner kan murverksarmering behöva placeras mellan lagerna. Lägg på brukmassa och tryck stenen i bruket så att den kommer i nivå med murarsnöret. När stenen ligger på plats skrapar du bort överflödigt bruk på sidorna. Arbeta på samma sätt längs med hela muren.

7. Lager för lager

Efter varje lager flyttar du upp murarsnöret till nästa spikhöjd. Börja varje lager i ett hörn, och lägg blocken så att de lodräta fogarna överlappar en halv sten vid varje lager. Det ger en stark konstruktion.

8. Skydda bygget

Arbetsytan måste skyddas mot temperaturer under 5°C, sol, regn och stark blåst – under minst 3 dygn.

 

Tips! 

Murstenarna måste vara torra vid murning. Vid behov rengör med murtvätt. Syratvättning får inte ske utan att murstenstillverkaren rådfrågas. Kontrollera murstenarnas uppsugningsförmåga.

Används produkten vid temperatur under 5°C ska vinteråtgärder vidtas.