P.g.a. tekniska problem är det just nu inte möjligt att betala med presentkort på jemfix.se. Vi arbetar med att lösa problemet och beklagar olägenheten.

Grovavjämning CM 700

Art.nr: 9016321

139,00/st
  • Grovavjämning CM 700, 20 kg
  • Avjämningsmassa för inomhusbruk
  • Combimix

Produktbeskrivning

Grovavjämning

Grovavjämning CM 700 är en självutjämnande avjämningsmassa som används för att jämna ut underlag av betong, lättbetong, sten och keramik. Massan är pumpbar och avsedd för inomhusbruk. Innan användning av produkten är det viktigt att se till att underlaget är rent och fritt från damm, cementhud, fett etc. för att skapa så god vidhäftning som möjligt. Underlagets vidhäftnings- eller ythållfasthet ska aldrig underskrida 0,5 MPa. Underlaget ska även alltid primas med PP 600 Primer innan spackling med grovavjämningen. Temperaturen vid arbetet bör aldrig understiga 10°C och aldrig gå över 25°C. 

När man gjutit en betongkonstruktion ska grovavjämningen ske tidigast en månad efter gjutningen. Det här med hänsyn till sprickbildningar och eventuella sättningar i betongen. Rekommendationen för konstruktionens övre gräns bör sättas till riktvärdet 90% RF. 

Grovavjämning CM 700 levereras i en säck om 20 kg torrpulver. Pulvret ska blandas ut med max 3,6 liter vatten för spackelskikt 5-40 mm och med max 3,2 liter vatten för spackelskikt 40-70 mm. Därefter appliceras massan antingen för hand eller pumpas ut i ett jämt lager över underlaget. 

Torkningstiden beräknas till ca 10 mm per vecka (i klimatet ca 20°C, 40% RF och visst luftombyte). Under torkningstiden kan den halvhärdada massan enkelt formas och skäras. Vid mattläggning är det av stor vikt att försäkra sig om att konstruktionen är tillräckligt uttorkad innan matta lägg på underlaget. 

Förvaring

Förvara säcken i originalförpackning i en torr miljö. Oöppnad förpackning kan förvaras i upp till 6 månader från tillverkningsdatum.