Konstruktionsvirke 45 x 145 mm - 4,2 m

Art.nr: 9057310

52,95/mtr 222,39 pr. st
  • Konstruktionsvirke
  • Mått: 45 x 145 mm - 4,2 m
  • Tryckimpregnerad NTR-A
  • 20-års rötskyddsgaranti

Produktbeskrivning

Regel Impregnerad 45 x 145 mm - 4,2 m

Tryckimpregnerat konstruktionsvirke med dimensionen 45 x 145 mm och längden 4,2 m är ett är ett klassiskt regelvirke från Södra. Reglarna är tillverkade av svensk furu, de har den höga hållfasthetsklassen C24 och används för att bygga stommen i en konstruktion. Konstruktionsvirket säljs även i längderna 3,6 meter, 4,8 meter och 5,4 meter.

Regel med hållfasthetsklass C24

Hållfasthetsklassen för en regel anger dess bärförmåga och styvhet och ett högre värde fastställer att regeln har en högre hållfasthet. Vilken hållfasthetsklass du behöver för att uppfylla de regler som gäller för olika byggkonstruktioner ska finnas angivet i konstruktionens ritning.

Det här konstruktionsvirket har hållfasthetsklass C24 vilket innebär att det är godkänt för att användas i bärande konstruktioner som kräver den höga hållfastheten, till exempel takstolar och bjälklag.

Konstruktionsvirke Tryckimpregnering

Vad innebär egentligen tryckimpregnering?

Tryckimpregnering är en impregnering som når ända in till träets mitt och faktiskt den enda metod som garanterat skyddar hela virket från röta. Till skillnad från exempelvis träolja, som är en ytlig impregnering som endast skyddar virkets yta, så skyddar tryckimpregnering ända in på djupet.

Det här konstruktionsvirket är tryckimpregnerat och märkt NTR-A. NTR-A märkningen garanterar att regeln är godkänd för användning direkt i markkontakt samt i sötvatten. Den tryckimpregnerade regeln passar därför att användas i exempelvis bryggor och till bärande byggkonstruktioner direkt i marken. NTR-A märkningen garanterar  även att regeln är kvalitetskontrollerad och har en långvarig beständighet samt ett långvirigt skydd mot röta. Konstruktionsvirket säljs därmed med en 20-års rötskyddsgaranti.

Återvinn tryckimpregnerat virke

Får du virke över från ditt bygge ska det återvinnas på återvinningscentralen. Avfall från impregnerat virke ska hanteras enligt anvisningarna från din kommun och får inte eldas upp av privatpersoner, då det innehåller koppar. Följ anvisningarna för din kommun och deponera ditt tryckimpregnerade virke på din återvinningscentral enligt kommunens regler.