På grund av extraordinär belastning tar vi för tillfället inte emot några ärenden via telefon och svarstiden på mejl och chatt är tyvärr längre än vanligt.
Vi har även förseningar i leveranser och leveranstiden kan just nu uppgå till 14 dagar.

Konstruktionsvirke 45 x 220 mm - 4,8 m

Art.nr: 045220 0480

57,95/mtr 278,16 pr. st
  • Konstruktionsvirke 45 x 220 mm - 4,8 m
  • Tryckimpregnerad NTR-A
  • 20-års rötskyddsgaranti
  • Beställningsvara
Begränsat antal
Lagerstatus uppdaterades senast: 30 maj 2020 13:22

Produktbeskrivning

Regel Impregnerad 45 x 220 mm - 4,8 m

Tryckimpregnerat konstruktionsvirke från Södra är ett klassiskt regelvirke tillverkat av svensk furu. Reglarna har hög hållfasthet och kan användas i bärande konstruktioner för att bygga stommen. Den här regeln har dimensionen 45 x 220 mm och längden 4,8 m. Men säljs även i längderna 3,6 meter, 4,2 meter och 5,4 meter. Virket har hållfasthetsklass C24 och är märkt NTR-A.

Regel med hållfasthetsklass C24

Hållfasthetsklassen för en regel anger dess bärförmåga och dess styvhet. Ett högre klassat värde fastställer att regeln har en högre hållfasthet. Det här konstruktionsvirket har hållfasthetsklass C24 och kan därmed användas för att bygga stommen i bärande konstruktioner som kräver hög hållfasthet, till exempelvis takstolar och bjälklag. Den hållfasthetsklass du behöver för att uppfylla de regler som gäller för olika byggkonstruktioner ska finnas angivet i konstruktionsritningen.

Regel NTR-A

Konstruktionsvirke 45 x 220 mm är tryckimpregnerat och märkt NTR-A. Tryckimpregnering är en impregnering som når djupare in i träet och den enda metod som garanterat skyddar hela virket från röta. Till skillnad från exempelvis träolja, som endast skyddar virkets yta så skyddar tryckimpregnering ända in på djupet av träet.

Tryckimpregnerat virke märkt NTR-A är godkänt för att användas direkt i marken och även i sötvatten. Konstruktionsvirket användas därmed till exempelvis bryggor och byggkonstruktioner i direkt markkontakt. NTR-A klassat virke är alltid kvalitetskontrollerat och garanterat att det har en långvarig beständighet samt skydd mot röta. Konstruktionsvirket säljs därmed med 20-års rötskyddsgaranti.

Återvinn tryckimpregnerat virke på rätt sätt

Avfall från impregnerat virke ska hanteras enligt de anvisningar som finns i din kommun. Tryckimpregnerat virke innehåller koppar och är därför förbjudet att själv elda upp. För att återvinna virket ska du deponera ditt tryckimpregnerade virke på din återvinningscentral enligt kommunens anvisningar.

Konstruktionsvirke 45 x 220 mm - 4,8 m är en beställningsvara som beställs i din jem & fix butik.

sodra.jpg