Prydnads- & naturgräs Fröblandning

Art.nr: 9059681

59,95/st
  • Prydnads- & naturgräs
  • Flerårig fröblandning av tuvbildande grässorter med vackra, lätta blomställningar
  • Innehåll: 6 st sorter
  • Såtid: April till september

Produktbeskrivning

Flerårig fröblandning - Prydnads- & naturgräs 

Flerårig fröblandning bestående av totalt 6 st olika tuvbildande grässorter med vackra, lätta blomställningar. Såtiden är från april till september.

Skötsel

Efter blomningen ska blomsterängen klippas ned till ca 10 cm höjd (dock senast den 1 mars). Efter att klippet har torkat och fröat av sig, ska klippet tas bort. Gödsla aldrig blomsterängen. Blomsterfröblandningen innehåller ett majskolvsgranulat som gör det enkelt att så ut de mycket små blomsterfröna jämnt.

Innehåller följande 6 sorter:

  • Briza media
  • Festuca ovina
  • Anthoxanthum odoratum
  • Phleum pratense
  • Poa nemoralis
  • Deschampsia cespitosa                   
Turfline_logo.jpg