Distriktchef

Som distriktschef hos jem & fix har du det överordnade ansvaret för butikerna i ditt distrikt, och är en nyckelperson i organisationen. Du skapar förutsättningar för dina butikschefer, så de kan leverera den bästa kundservicen samt en säljklar och välfylld butik.

Rollen innebär ansvar inom såväl budgetering som personal, och kräver därför goda förmågor inom planering, utvärdering, finans och ledarskap. I ditt arbete säkerställer du inte bara att dina utvalda butiker håller god standard, utan även att butikscheferna i distriktet och dess medarbetare har en god arbetsmiljö och gör ett bra jobb i sina butiker.