Låna släp gratis

när du handlar i våra butiker

Fullt i bilen? Det löser vi!

När du handlar hos oss på jem & fix kan du låna ett släp gratis i en timme.

För att få låna släpvagn måste giltigt körkort uppvisas för vår personal. Om körkortet är utfärdat i ett utomnordiskt land krävs även pass, EU-legitimation eller svensk ID-handling som komplement.

Behöver du mer information om släpvagnen, vänligen kontakta din närmaste butik.

Vill du ha mer information om regler, kan du läsa mer på transportstyrelsens hemsida: www.transportstyrelsen.se

Värt att veta:

  • Släpet får endast användas till frakt av varor inköpta på jem & fix.
  • För eventuella skador på släp och övrig lånad utrustning som orsakats av låntagaren, ansvarar låntagaren.
  • För skador som orsakats av/på tredje part, ansvarar dragfordonets ansvarsförsäkring.
  • Kunden ansvarar för att gällande bestämmelser rörande förhyrd utrustning och brukande iakttages även som gällande parkeringsbestämmelser.
  • Kunden svarar för och betalar eventuella böter eller avgifter för parkeringsförseelser eller brukande i övrigt.
  • Kunden skall vårda utrustningen och kunden svarar för skada som orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet.