Mot mus & råtta

Effektiv bekämpning av möss och råttor!