Just nu kan det förekomma leveransförseningar med 1-3 dagar samt längre svarstider från kundservice