Byggfolie

Art.nr: 9016515

499,00/st
  • Byggfolie
  • Åldringsbeständig & P-Godkänd
  • Avsedd för användning som luft- och ångspärr i ytterväggar, tak och golv
  • Tjocklek: 0,20 mm Bredd: 2700 mm Längd: 25 m

Produktbeskrivning

P-godkänd byggfolie

Åldringsbeständig P-Godkänd byggfolie avsedd för användning som luft- och ångspärr i ytterväggar, tak och golv. Byggfolien är tillverkad av LD-polyeten som är värme-, UV- och alkaliestabiliserad.En kombinerad luft- och ångspärr på isoleringens varma sida rekommenderas för att undvika onödig energiförlust och fuktproblem. Den plast som byggs in i golv, väggar och tak, så kallad ångspärr, ska förhindra att varm och fuktig luft från bostaden tränger ut i konstruktionen till följd av luftens rörelser. Folien skarvas med minst 200 mm överlapp. Sammanfogas med Byggfolietejp. Tjocklek: 0,20 mm. Bredd: 2700 mm. Längd/rl: 25 m.