Så målar du med rödfärg

3-2-1-fixa!

Ska du måla om din träfasad i en klassisk röd slamfärg?
Den traditionell färgen ger inte bara en vacker färg till träfasaden, utan ger dessutom en skyddande yta till träet. 

I den här guiden ger vi dig 10 tips på vad du bör tänka på när du målar med rödfärg, så att du kan uppnå bästa möjliga resultat! 

Vår röda slamfärg från Stabile hittar du här. För bästa resultat rekommenderar vi att du använder penslar som är speciellt anpassade för att måla med just rödfärg, såsom detta penselset i 4 delar.

Måla med rödfärg på fasad

10 tips för dig som ska måla med röd slamfärg

1: Måla på rätt virke & ytor

Rödfärg är bäst lämpad för att användas utomhus på nytt ohyvlat virke, eller på tidigare slamfärgade ytor. Det går inte att måla över annan typ av färg med rödfärg.

2: Gör rent först


Högtryckstvätta, sopa eller borsta bort all gammal löst sittande färg med en piassavakvast och stålborste. Var mycket noggrann med att få rent väggen. Borsta sedan hela ytan med en mjuk borste eller kvast.

3: Ta bort dammet

Skölj gärna väggen med en trädgårdsslang för att få bort dammlagret. Ligger det kvar damm lägger den sig mellan färgen och väggen vilket gör att färgen släpper från väggen och flagnar när den torkar. Väggen får inte ha högre fukthalt än 15-17%. Du kan med fördel kolla fukthalten med en fuktmätare.

4: Behandla mot mögel

Om det finns risk för mögelsporer i virket ska du behandla det med antimögelmedel eller mögeltvätt.

5: Täck övriga ytor noggrant

Täck husgrund, stuprör, fönster och övriga delar på byggnaden som inte ska målas med skyddspapp eller plast. Ju noggrannare du är desto bättre resultat.

6: Måla vid rätt tillfälle

Undvik att måla vid lägre temperaturer än +5°, på solheta ytor eller i direkt solljus.

7: Späd färgen med vatten

Späd färgen med minst 10% (en liter vatten per hink) och måla med rödfärgspensel eller plafondpensel.

8: Måla uppifrån och ned i tunna skikt

Arbeta in färgen i ett tunt skikt annars, riskerar du så kallad "krackelering". Måla alltid uppifrån och ned.

9: Rugga med sandpapper

På spikskallar, kvistar och kådrika områden kan färgen "smita" vid första målningen. För att undvika detta, rugga upp ytorna med ett grovt sandpapper.

10: Låt skyddet sitta kvar lite längre

En slamfärg är yt-torr på cirka en timme och övermålningsbar efter ett dygn. Låt pappskydd eller plast kring fönster och husgrund sitta kvar i några dagar. Vid kraftigt regn kan nämligen färgen färga både husgrund och sockel.

Fasadpensel för rödfärg

Se fler fixa-det-själv-guider