Så slutbehandlar du grundmålad ytterpanel

3-2-1-fixa!

Ska du, eller har du kanske redan satt upp grundmålad ytterpanel på din husfasad? Genom att välja grundmålad ytterpanel gör du livet lite lättare, eftersom du själv slipper utföra grundmålningen. En stor fördel med den grundmålade ytterpanelen är dessutom att den går att montera året runt, till skillnad från obehandlad panel. Den grundstrukna panelen har en lättare motståndskraft mot väder och vind. Det räcker därför att du utför slutstrykningen inom 12 månader från montering. Du kan alltså i lugn och ro både montera och slutmåla när det passar dig.

All förmålad panel i Södras standardsortiment är CMP Certifierad (Certifierad Målad Panel).
CMP-certifieringen är framtagen av Svenskt Trä och ställer extra höga krav på råvaran och ytbehandlingen.
Råvaran är av svensk hög kvalitet och målningen är utförd på bästa sätt med marknadens ledande produkter.

montering av grundmålad ytterpanel

Styckmärkning grundmålad ytterpanel

Tips för målning:

1. Måla inom 12 månader
Den grundmålade panelen skall strykas med täckfärg minst två gånger. Slutstrykningen bör ske så fort som möjligt efter montering, dock senast inom 12 månader.

2. Måla på torrt virke
Målningen ska ske på rent, fast och målningstorrt virke (max 16% fuktkvot). Målningen ska inte ske på en panel som understiger 6° C. Måla heller ej på solvarma ytor eller i direkt solljus.

3. Behandla skador
Eventuella kapytor samt mekaniska skador som uppstått under transport eller under byggtiden ska omedelbart behandlas med lämplig grundolja och grundfärg.

4. Årlig kontroll
För att bevara det målade träet rekommenderas årlig kontroll av fasaden, eventuella skador ska omedelbart åtgärdas. Fasaden bör regelbundet tvättas med lämpligt rengöringsmedel där frekvensen beror på miljön runt fasaden och olika väderstreck.

5. Avstånd till mark & växtlighet
Panelen bör inte sitta närmare marken än 30 cm. Den generella hållbarheten påverkas av den lokala miljön runtomkring. Undvik växtlighet i närheten av fasaden. 

 

Färgval

Grundmålad ytterpanel kan övermålas med de flesta förekommande fabrikat på marknaden - av vattenburna akrylat- och akrydprodykter, samt lösningsmedelsburna akrydprodukter av god kvalitet. Slamfärg (ex. rödfärg) samt lasyrfärg skall dock inte användas. 

Vi rekommenderar träfärg från Träfix, som ger dig stor valmöjlighet. I vårt sortiment hittar du Träfix träfärg i 6 olika kulörer, så att du kan välja den färg som passar just din husfasad.

fasad med grundmålad ytterpanel

Kulörer

Vit – S 0300-N

Svart – S 9000-N

Antracitgrå – RAL 7016

Stengrå – S 3502-B

Röd

Grön – S 8010-G50Y

Se fler fixa-det-själv-guider