Ansvarsfullt trä med FSC®

Vårda det som är viktigt för dig

När du väljer FSC-märkta träprodukter kan du vara säker på att naturen och människorna har tagits väl omhand i världens skogar. FSC är världens mest ambitiösa globala varumärke för ansvarsfullt skogsbruk. Det innebär bättre förutsättningar för biologisk mångfald, vattenmiljö, urbefolkningar och skogsarbetare världen över. Samtidigt ser FSC till att skogsarealen bibehålls, generation efter generation.

På jem & fix erbjuder vi ett brett urval av FSC-märkt byggmaterial och produkter. Vi gör detta för att det är viktigt för oss att ta hand om våra skogar och hålla dem fulla av liv, så att nuvarande och framtida generationer kan dra nytta av dem. Dessutom ser vi FSC® och ansvarsfullt skogsbruk som en hävstång för att öka vårt fokus mot ansvarsfull konsumtion och produktion, så att vi bidrar positivt till att göra skillnad i vardagen och i vår affärsverksamhet.

Vad är FSC®?

FSC står för Forest Stewardship Council®. Bakom varumärket FSC ligger världens mest ambitiösa globala certifiering för ansvarsfullt skogsbruk, vilket är din garanti för bl.a. trä och papper från välskötta skogar och andra ansvarsfulla källor.

FSC ställer ett antal specifika krav i skogarna som har stor betydelse för klimatet, människorna, lokalsamhällena, djurlivet, naturen och kommande generationer.

Både certifiering av skog och företag utförs av opartiska kontrollföretag – även kallade certifieringsorgan. Varje FSC-certifierad länk i leverantörskedjan, från skogen till återvinningskällan, har ett spårbarhetssystem som kontrolleras årligen.

När du köper en FSC-märkt produkt hos jem & fix kan du vara säker på att skogarna, människorna och djuren som lever i dem vårdas. FSC-märkningen säkerställer att hotade arter och deras livsmiljöer skyddas, samt att skogsarbetare utbildas och får säkerhetsutrustning, och en rättvis lön.

FSC®-fakta

Grunden för FSC-märkningen är att säkerställa följande:

  • Att skogarna sköts ansvarsfullt.
  • Att det inte avverkas mer virke än att de enskilda skogarna kan föröka sig.
  • Att lokalbefolkningen kan fortsätta att använda skogarna.
  • Att skogsarbetare arbetar under säkra förhållanden och för en rättvis lön.
  • Att en del av skogens intäkter är öronmärkta för att gynna lokalsamhället.
  • Att naturens flora och fauna beaktas.

Leta efter FSC-märkta produkter i vår webbshop på jemfix.se, och leta efter FSC-märkta produkter nästa gång du handlar i din lokala jem & fix-butik (FSC® N001784).

FSC-märkning

Vill du veta mer?

jem & fix är medlem i och stödjer FSC Danmark, som arbetar aktivt med att sprida kunskap om FSC och användningen av FSC-certifierade produkter i Sverige och i Norden. 
Forest Stewardship Council® är ett globalt icke-vinstdrivande certifieringssystem för virke från ansvarsfullt förvaltade skogar och kontrollerade källor. FSC hjälper till att ta hand om skogarna och de människor och djur som lever i dem.

Läs och lär dig mer om FSC-märkningen på www.fsc.org och www.se.fsc.org/se-sv/fsc-sverige.

 

 

 

Grafik gran