Integritetspolicy

Integritetspolicy för jem & fix KB

Det är viktigt för oss på jem & fix att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och personliga data.
Därför gör vi vårt bästa för att informera dig om hur vi samlar in, behandlar och delar med oss utav denna information.   

Vi arbetar för att följa alla bestämmelser för den nya personuppgiftslagen GDPR (General Data Protection Regulation) och vi vill ge dig en bra och trygg upplevelse när du besöker jemfix.se och när du väljer att prenumerera på nyhetsbrev från jem & fix KB.Vilka uppgifter samlar vi in? 

Vi samlar in och behandlar följande information när du besöker jemfix.se:

 • Vi gör en enhetsidentifiering där vi identifierar din IP-adress samt vilken typ av enhet du använder när du besöker företagets hemsida, t.ex. dator eller surfplatta.

 • Vi samlar in geografisk information och spårar din geografiska placering.
 • Vi samlar information kring detaljer i hur du navigerat dig fram till företagets hemsida, t.ex. vilken webbplats eller app. Även din navigering på företagets hemsida samlas in.

Nyhetsbrev 
När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev så uppger du namn, postnummer, intresse, e-postadress, samt kundtyp. Vi använder sedan dessa uppgifter för att skicka ut nyhetsbrev till dig. Vi importerar även in uppgifterna till tredjepart för att rikta relevanta annonser via sociala medier. 

Önskar du avsluta din prenumeration på nyhetsbrev från jem & fix så kan du göra detta genom att klicka på länken ”Avanmäl nyhetsbrev” längst ned i nyhetsbrevet. Du kan även kontakta vår kundtjänst på kundtjanst@jemfix.com. När du väljer att avsluta din prenumeration så raderar vi dina uppgifter från vår databas.

 

När du handlar på jemfix.se

Utöver ovanstående punkter, samlar vi in och behandlar följande när du handlar via jemfix.se:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • Adress och e-mailadress
 • Kreditkortsinformation eller uppgifter som krävs för annat betalningsalternativ (se Köpvillkor för mer information om hur betalningsuppgifter hanteras)

 

För alla som skapar en Mitt jem & fix profil på hemsidan

Utöver ovanstående punkter, samlar vi in ​​och behandlar följande när du registrerar dig som kund på webbplatsen:

 • Telefonnummer
 • Namn
 • Adress
 • Betalningstyp
 • Köphistorik - ovanstående kundinformation + bl.a. leveransmetod och ordernummer
 • Lösenord för kundinloggning

Genom att skapa en Mitt jem & fix profil på jemfix.se, jemogfix.dk eller jemogfix.no får du en profil som kan användas på alla tre hemsidor. Beställning av varor gäller dock endast med leverans i det land som beställningen görs i. Du kan läsa våra leveransvillkor här.

Den data som jem & fix samlar in i samband med skapandet av en Mitt jem & fix profil, som beskrivs ovan, samlas in och behandlas på den individuella profilen på jemfix.se, jemogfix.dk och jemogfix.no. Genom att skapa en Mitt jem & fix profil accepterar du dessa villkor.

Om du vill ta bort din Mitt jem & fix profil, skicka ett e-postmeddelande med ditt namn och din e-postadress som används som användarnamn till kundtjanst@jemfix.com.

 

Analys och spårning 
För vår analysspårning så lagrar vi din besöksdata i 26 månader, med avsikt för uppföljning av antal sessioner, källor, enheter, geografiska data och händelser på denna webbplats för att förbättra vår användarupplevelse med tiden. Innehållet på webbplatsen lagras och hanteras via Umbracos CMS-plattform. Avsikten är att skapa relevant innehåll, samt att mäta, förbättra samt vidtaga åtgärder efter våra användares behov.

 

Enhetsidentifierare 
Används exempelvis för att identifiera din IP-adress och den typ av enhet som du använder. 

 

Geografisk information 
Vi spårar din geografiska placering.

 

Information och spårning 
Detaljer om hur du navigerar på hemsidan, samt genom vilken källa eller kanal du har hittat till www.jemfix.se. 

 

Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Vi behandlar personupplysning för nedanstående ändamål:

 • Av dokumentationsplikt.
 • För verkställande och underhåll av tekniska och organisatoriska säkerhetsföreskrifter, för att säkra driftstabiliteten och vår möjlighet att skydda vår plattform och de tjänster som vi tillhandahåller mot eventuella fientliga angrepp såsom hacking.
 • För att skydda firmans juridiska intresse, exempelvis överträdelse av användningsrättigheter, samt p.g.a. lagstiftning kring t.ex. personupplysningar och materiella rättigheter.
 • För att kunna följa upp misstankar eller vetskap om säkerhetsbrott, samt rapportera till enskilda personer och myndigheter.
 • För hantering av frågor och klagomål från registrerade kunder och andra.
 • För hantering av inspektioner och förfrågningar från tillsynsmyndigheter.
 • För hantering av tvister med registrerade kunder och tredje part.
 • För statistiska undersökningar och inventeringar.

Utöver ovanstående, behandlas även nedanstående ändamål för de användare som upprättar sig som kunder i vår webbshop:

Personalisering

 • Att rikta och anpassa vår kommunikation till dig som kund på webben.

Aktiv kontakt

 • För att kunna leverera din beställda order.
 • För att kunna tillhandahålla kundservice om du kontaktar oss med dina frågor.

Betalningar

 • För att du ska kunna genomföra betalning.

 

Vad gör vi med informationen?

Vi använder informationen för att kunna mäta, undersöka och förbättra vår webbplats, samt i marknadsföringssyfte. Avsikten för att spåra besökare på webbplatsen är för att vi ska kunna visa så relevanta annonser som möjligt. 

För att vi ska kunna rikta så relevant innehåll som möjligt använder vi enhetsidentifierare för att anpassa innehållet och annonserna efter användaren och den enhet som används. Informationen som samlas in delar vi även med oss av, till de sociala medier och annons-och analysföretag som vi samarbetar med. Detta gör vi för att vi ska kunna skicka generella erbjudanden och information via e-post, digitala banners och sociala medier. 
Önskar du inte längre information och erbjudanden från oss, så kan du avanmäla dig från vårt nyhetsbrev, sociala medier och blockera cookies från din dator.

Den information som vi samlar in förmedlas aldrig till tredje part för marknadsföring som inte är kopplad till jem & fix, men kan delas med våra samarbetspartners och Facebook i syfte att kommunicera relevant information och erbjudanden från jem & fix. 

Information som lämnas till www.jemfix.se säljs inte vidare till tredje part, och vi delger heller ingen känslig information.

 

Dina rättigheter som kund

Rätt till tillgång:
Som registrerad hos jem & fix KB har du alltid rätt att invända mot registreringen. Du har också rätt att ta del av den information som registreras om dig. Du har dessa rättigheter i enlighet med personuppgiftslagen. För mer information, eller för att få tillgång till den information som vi registrerat om dig, kontakta jem & fix kundtjänst via e-mejl: kundtjanst@jemfix.com eller vår persondataansvarige via: helpdesk@jemfix.com

Rätt till rättelse av felaktig information:
Du har rätt till rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, vilket även innefattar rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till begränsning:
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgiter begränsas.

Rätt att göra invändningar mot en viss typ av behandling:
Berättigat intresse: Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Rätt till radering av personuppgifter:
Du har när som helst rätten att få alla dina personuppgifter som behandlas av jem & fix raderade.

Rätt till dataportabilitet:
Vid varje tillfälle som jem & fix behandlar dina personuppgifter på ett automatiskt sätt efter att ha fått ditt medgivande, så har du rätt till att få en kopia på din data skickad till dig. Kopian ska vara välstrukturerad och lätt för dig att förstå. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

Om du önskar att utöva en eller flera av ovanstående rättigheter, är du välkommen att kontakta vår kundtjänst kundtjanst@jemfix.com.

 

Uppdateringar 
Vi arbetar för att tryggt och säkert förvara dina personuppgifter. 

jem & fix förbehåller sig rätten att ändra, samt uppdatera denna policy.

 

Integritetspolicy för arbetssökande eller anställda hos jem & fix 


För vem gäller policyn?

Denna integritetspolicy är tillämplig för personer som är arbetssökande eller anställda.

 

För vad gäller policyn?
Denna integritetspolicy reglerar hur vi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna fullfölja rekryteringsärenden, pågående anställningsförhållanden och avslutade anställningsförhållanden.

 

När gäller inte policyn?
Personuppgifter som behandlas inför en rekrytering på webbplatser som inte ägs av oss eller står under vår kontroll omfattas inte av denna policy, såvida vi inte uppdragit till en extern part att bearbeta personuppgifter för vår räkning.

 

Ändamålen med behandling av personuppgifter

Informationen kommer att användas för att:

 • Administrera anställningsavtalet.
 • Beräkning och utbetalning av lön, pension, försäkringar, arbetsgivaravgifter, skatter, pension, avgifter och andra ersättningar som har samband med lön och förmåner.
 • Kontakt med anhöriga vid olycksfall eller liknande.
 • Fullgörande av skyldigheter gentemot de fackliga organisationerna, exempelvis löneförhandling.
 • Hantera och matcha ihop din profil och ansökan med sökt/ledig tjänst.

 

Personuppgifter
Genom att godkänna denna integritetspolicy samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till sådan behandling ska du inte förse oss med personuppgifter. Nedan finner du information om vilka slags personuppgifter vi behandlar och hur vi kan komma att få/inhämta dessa uppgifter.

 

Arbetssökande
De personuppgifter vi behandlar om dig som arbetssökande utgår från de uppgifter du själv lämnar till oss via vår hemsida eller genom kontakt med någon av våra leverantörer inom rekryterings-området – t.ex. texterna webbplatser och/eller konsulter som genomför rekrytering åt oss.

De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, personnummer, betyg, intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter, fotografi, resultat från tester, uppgift från bakgrundskontroll, resultat från drogtester, uppgift från referensperson (såsom omdömen och hälsa, t.ex. anmärkningar kring sjukfrånvaro) samt uppgift som är nödvändiga för uppföljning av ett rekryteringsärende.

Vid de fall du ställer upp på att bli fotograferad eller att du utan uppmaning från oss lämnar fotografi på dig själv samtycker du till att vi behandlar sådant fotografi.

Det kan hända att du i samband med utförande av tester, på begäran av oss, kan komma att behöva godkänna ytterligare villkor för behandling av dina personuppgifter.

I rekryteringar som ställer säkerhetskrav på personer kan vi i vissa fall behöva utföra bakgrundskontroll, kreditkontroll, hälsokontroll och/eller drogtest på dig. Sådana kontroller kan komma att innehålla känsliga personuppgifter om dig och du kommer att lämna ett särskilt samtycke innan en bakgrundskontroll, kreditkontroll, hälsokontroll eller ett drogtest utförs/ska utföras.

Som en del i en bakgrundskontroll kan vi be dig att inkomma med ett utdrag ur belastningsregistret. Det är du själv som beställer ett sådant utdrag hos relevant myndighet. Det är alltid du själv som avgör om du vill beställa ett belastningsregisterutdrag. Väljer du att avstå kan det påverka dina möjligheter att bli aktuell för utlyst tjänst. Utdraget kommer att öppnas av dig tillsammans med oss. Informationen i ett belastningsregisterutdrag hanteras med största sekretess och kommer aldrig att behandlas av oss.   

Det kan även i vissa situationer vara nödvändigt för oss att inhämta ditt godkännande för att begära in kreditupplysning via externt kreditupplysningsföretag.

Vi kan även be dig att lämna ytterligare personuppgifter men i sådana fall kommer du att särskilt godkänna detta. Även sådana personuppgifter som lämnas/behandlas genom särskilt godkännande kommer att omfattas av denna Integritetspolicy.

 

Anställda
De personuppgifter vi kommer att behandla om dig består av, utöver de uppgifter som angivits under avsnittet arbetssökande, bland annat kontaktuppgifter till anhöriga, löne- och kontouppgifter.
Vi kan även behöva behandla känsliga personuppgifter om dig, såsom uppgifter om din hälsa. Hälsouppgifter kan till exempel behöva behandlas för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter som arbetsgivare.

 

Sparande av personuppgifter
Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Vi kommer som huvudregel att spara personuppgifter som rör:

 • Uppgifter kopplade till ansöknings- och rekryteringsprocess, under innevarande år för senaste aktiviteten och därefter för två (2) år.
 • Anställningsavtal, under innevarande år och därefter tio (10) år.
 • Uppgifter om affärshändelser, såsom uppgifter om tidrapporter, deltagare, uppdrag, lön, faktura, deklarationer, bokslut, under avtalstiden och därefter för tio (10) år.
 • Kontrolluppgifter, tills dess att våra pensionsåtaganden upphört.

 

Delning av personuppgifter inom koncernen
Vi delar som huvudregel personuppgifter som härrör från kandidat, anställd, kunds och leverantörs anställda med samtliga bolag inom vår koncern. Delning är nödvändig för att snabbt och effektivt kunna erbjuda arbetssökande samt anställda relevanta uppdrag. 

Känsliga personuppgifter delas som huvudregel inte mellan bolagen i koncernen. Innan en delning av känsliga personuppgifter sker gör vi alltid en bedömning om en sådan delning är nödvändig för syftet som de känsliga personuppgifterna samlats in för samt om det behövs ytterligare samtycke till delningen eller om det finns lagstöd för att dela personuppgifterna.

 

Delning av personuppgifter utanför koncernen
Vi kommer inte sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part, med undantag för vad som anges i denna Integritetspolicy.  Vi kan lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part, såsom leverantör för löneadministration, teknisk support, drift av IT-system, externa testföretag eller leverantörer som ombesörjer rekryteringar för vår räkning.

Parter som vi kan komma att lämna ut personuppgifter till kan befinna sig utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, EES, vilket innebär att personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför EES. I sådana fall kommer vi att vidta åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EES.

Vi kommer också att lämna ut personuppgifter som vi är skyldiga till enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning. För det fall vi omfattas av en omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan vi överföra personuppgifter till den relevanta tredje parten, förutsatt att den tredje parten åtar sig att behandla personuppgifterna i enlighet med denna integritetspolicy.

 

Personuppgiftsansvarig

KB jem & fix, org nr 969706-6331

Adress: Stenorsvägen 52, 261 44 Landskrona

Kontaktuppgifter: helpdesk@jemfix.com

 

Dina rättigheter
Du som individ har rätt att kostnadsfritt, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss på adressen ovan (under "Personuppgiftsansvarig") få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling. Du som individ har även rätt att när som helst begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter. Sådana rättigheter gäller enbart när personuppgiftsbehandlingar inte omfattas av annan lagstiftning, som t. ex skattelagstiftning, bokföringslag, arbetsrättslig lagstiftning och liknande.

 

Kontakta oss
Om du har några frågor gällande denna Integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via kundtjanst@jemfix.com.

 

Denna Integritetspolicy är senast uppdaterad 2021-09-10 och gäller fram till dess att en revidering sker. Information om reviderad Integritetspolicy kommer att anslås på företagets hemsida eller på vårt intranät.