Bostik Tätskiktsystem VTvF och VTgF Universal
Universal Folie och Membrane Universal

Bostik Universal ”Folie” kan användas på betong, puts, anpassade våtrumsskivor och kartongklädd gips. Betongen skall vara minst 3 månader gammal, vara gjuten mot slät form och därefter vara rengjord från släppmedel eller annat försvagande skikt. Skivor ska vara monterade enligt skivtillverkarens anvisningar, vara bärkraftiga och klara keramiska plattor.

Följ utförligt Bostiks monteringsanvisning, Byggkeramikrådets Branschregler (www.bkr.seBBV 21:1 eller övriga krav som är harmoniserade med branschreglerna från Golvbranschens våtrumskontrollSäker vatteninstallation och Måleribranschens våtrumskontroll.

Applicera alltid tätskikt på väggen först och avsluta med golvet för att undvika skador på golvtätskiktet.

Vägg:

1. Täta med lämpligt spackel eller mjukfog runt rörgenomföringar där glipor är större än 2 mm.
Låt torka.

2. Applicera Bostik primer GRIP A536 Classic blandat med vatten 5:1 (primer/vatten) på gipsskivor och spädningen på betong 1:3 (primer/vatten).
Låt torka.

3. Rolla Membrane Universal flödigt våd för våd (0,5-0,6 kg/m²).
Montera folien från tak till golv, alternativt från tak och ut 50-100 mm på golvet.
Gnid fast/släta ut folievåden ordentligt (pressa ut veck och blåsor).
Det får inte finnas luft under folien efter att man gnidit fast folien.

4. Montera folien kant i kant.
Applicera/rolla Membrane Universal för nästkommande våd (1 meter bredd).
Montera på samma sätt som punkt 3.
Applicera med hjälp av roller, pensel och plastgnidare/spackel.

5. Applicera Foil Seal Universal över folieskarvarna och tanda ut med en fintandad limspridare.
Spraya/fukta med lite vatten.
Montera tätskiktsremsa och gnid fast remsan omgående över folieskarvarna.
Försegla med Membrane Universal över remsan och minst 50 mm utanför skarven.
Se följande fyra bilder:

6. Rörmanchetter appliceras på samma sätt som punkt 5 och förseglas med Membrane Universal.


Golv:

1. Applicera Bostik primer GRIP A536 Classic med pensel och roller med spädning på spackel och betong 1:3 (primer/vatten).
Låt torka.

2. Beroende på brunnstyp, montera skärmall innan brunnsmanschett monteras.
Montera den självhäftande brunnsmanschetten centrerat över brunnen.
Applicera Foil Seal Universal över brunnsmanschetten och tanda ut med en fintandad limspridare.

3. Rolla/pensla Membrane Universal flödigt våd för våd (0,5-0,6 kg/m²). Dock Ej på brunnsmanschett eller på tätskiktsremsa/folie i golv/väggvinkeln.
Montera folievåderna med ca 50 mm överlapp mot tätskiktsremsa eller folie i golvvinkeln, applicera Foil Seal Universal ”ca 50 mm” i överlappet mellan våderna och mot folien/tätskiktsremsan i golv/väggvinkeln.
Tanda ut limmet med en fintandad limspridare, spraya/fukta med lite vatten på limmet.
Gnid fast/släta ut folievåden ordentligt (pressa ut veck och blåsor).
Börja applicera och montera första våden vid golvbrunnen.

Alt. Montera folievåderna kant i kant och applicera Foil Seal Universal och tanda ut med en fintandad limspridare på folieskarven.
Spraya/fukta med lite vatten.
Montera tätskiktsremsa och gnid fast remsan över folieskarvarna.

4. Försegla med Membrane Universal över remsan/vådernas skarvar med minst 50 mm, samt utanför skarven. Se följande fyra bilder:

5. Skär upp brunnshålet och montera klämringen försiktigt och enligt brunnstillverkarens anvisning.

6. Applicera Foil Seal Universal i hörn och tanda ut limmet med en fintandad limspridare.
Spraya/fukta med lite vatten, montera och gnid fast/släta ut tätskiktshörn/tätskiktsremsan ordentligt (pressa ut veck och blåsor).

7. Tätskiktsremsa/hörn och rörmanschetter ska monteras i det blöta limmet (tätskiktsremsan behövs ej om väggfolien viks ut på golvet).
Försegla med minst 50 mm på vardera sida om alla skarvar med Membrane Universal.

8. Låt torka i 12 timmar.

9. Applicera Bostik fästmassa på vägg.

Plattsättning: Se till att erforderlig täckning uppnås mellan platta och underlag. Låt fästmassan torka i minst 12 timmar före fogning beroende på val av fästmassa/platta.

10. Applicera Bostik fästmassa på golvet.

Plattläggning: Se till att erforderlig täckning uppnås mellan platta och underlag. Låt fästmassan torka i minst 24 timmar före fogning beroende på val av fästmassa/keramisk platta.

Nu återstår Fogning av plattorna och eventuell Silikon i hörn och i golv/väggvinkel.

Mjukfog i takvinkeln ska vara t.ex. Bostik A980 Instantly Paintable eller H750 Seal'N'Bond Premium (ej silikon).

Se fler fixa-det-själv-guider