Bostik Tätskiktsystem VTv och VTg Universal Rollat

Bostik Universal ”Rollat” kan användas på betong samt murade och putsade massiva underlag. Betongen ska vara minst 3 månader gammal och vara gjuten mot slät form, därefter vara rengjord från släppmedel eller annat försvagande skikt.

Följ utförligt Bostiks monteringsanvisning, Byggkeramikrådets Branschregler (www.bkr.seBBV21:1 eller övriga krav som är harmoniserade med branschreglerna från Golvbranschens våtrumskontrollSäker vatteninstallation och Måleribranschens våtrumskontroll.

Applicera/montera på väggen först och avsluta med golvet.

Vägg:

1. Täta glipor/hålrum med lämplig fogmassa eller cementbaserat spackel runt rörgenomföringar där glipor är större än 2 mm.

2. Applicera Moisture Barrier Universal med roller och pensel på vägg och i golv/väggvinkeln.
Låt torka mellan varje skikt, 1 till 2 skikt, applicera totalt minst 200 gram/m².
Låt torka helt i minst 6 timmar och max 36 timmar tills Membrane Universal påförs.

3. Pensla Membrane Universal i hörn och vinklar, och montera tätskiktsremsa/hörn.
Släta till/tryck fast och försegla med Membrane Universal.

4. På samma sätt som punkt 3 utförs monteringen med rörmanschetterna (anpassas efter rördiameter).

5. Rolla/pensla väggarna med Membrane Universal 2 ggr x 0,5 kg, totalt minst 1 kg/m².
Torktid vid normal rumstemperatur 1-2 timmar.
Rolla ett andra lager Membrane Universal på väggarna.
Plattsättning kan påbörjas efter ca 12 timmars torktid.

6. Applicera Bostik fästmassa på väggarna.

Plattsättning: Se till att erforderlig täckning uppnås mellan platta och underlag. Låt fästmassan torka i minst 12 timmar före fogning, beroende på val av fästmassa/keramisk platta.


Golv:

1. Applicera Moisture Barrier Universal med roller och pensel på golvet.
Låt torka mellan varje skikt, minst 2 skikt, applicera totalt minst 200 gram/m².
Låt torka helt i minst 6 timmar innan Membrane Universal appliceras.

2. Montera den självhäftande brunnsmanschetten över brunnen.
Beroende på brunnstyp, montera skärmall i brunnen innan brunnsmanschett monteras.

3. Pensla/rolla första lagret Membrane Universal på hela golvet, inklusive på brunnsmanschett. Mängd
ca 0,6 kg/m².
Låt torka.
Membrane Universal skall appliceras minst 2 gånger över hela golvet.

4. Pensla/rolla golvytan med Membrane Universal.
Torktid skikt 1 (vid normal rumstemperatur) 1-2 timmar.
Rolla ett andra skikt Membrane Universal på hela golvytan. Total mängd minst 1,2 kg/m².
Brunnshålet skärs först upp efter det att membranet har torkat, varpå klämringen monteras.
Plattsättning kan påbörjas efter ca 12 timmars torktid.

5. Applicera Bostik fästmassa på golv.

Plattläggning: Se till att erforderlig täckning uppnås mellan platta och underlag. Beroende på fästmassan låt torka i minst 24 timmar före fogning fogning beroende på val av fästmassa/keramisk platta.

Nu återstår Fogning av plattorna och eventuell silikon i hörn och i golv/väggvinkel.

Mjukfog i takvinkeln ska vara t.ex. Bostik A980 Instantly Paintable eller H750 Seal'N'Bond Premium (ej silikon).

Se fler fixa-det-själv-guider