Mus- och Råttfritt Silverline 50

Art.nr: 9023105

379,00/st
  • Silverline 50
  • 50 m²
  • Silverline A-Frequency
  • Sätts i vägguttaget

Produktbeskrivning

Elektronisk bekämpning mot möss och råttor

Vill du bli av med råttor och möss?

Mus- och Råttfritt täcker en yta på upp till 50m². Den håller möss och råttor borta med hjälp av den avancerade ljudteknologin Silverline A-FrequencyTM. Särskilt anpassade ljudfrekvenser håller djuren på avstånd genom att störa och stressa dem, detta får dem att söka sig därifrån. Ljudet påverkar inte husdjur (undantaget tamgnagare) eller människor och skapar inte resistens hos de avsedda djuren. Den elektromagnetiska pulseringen kompletterar ultraljudets effekt och syftar till att få gnagarna att inte utnyttja kabeldragningar som springvägar.

Mus- och Råttfritt sätts direkt i vägguttaget i utrymmen där elnätet är konstant belastat via andra elektriska enheter. Den stör inte ut datorer, TV eller liknande. Detta är en produkt i Silverline Pest Control garden System.

Silverline.jpg