Putsbruk C / CS II Hand

Art.nr: 9016316

51,95/st
  • Putsbruk C / Putsbruk CS II Hand
  • 20 kg
  • Stenmax 1 mm
  • För inom- och utomhusbruk

Produktbeskrivning

Putsbruk C / CS II Hand

Putsbruk C / CS II Hand är ett putsbruk som vanligen används för putsning på redan grundade eller grovputsade ytor, slamning, renovering av KC-putsade underlag samt murning. Bruket lämpar sig väl för både inom- och utomhusbruk och  används vanligtvis som sista putsskikt vid reparation eller nyputs på fasader innan färgning. C-bruket är anpassat för svagare underlag och ger en normal ythållfasthet.

Innan användning av Putsbruk C eller CS II Hand är det viktigt att se till så att underlaget är väl rengjort och fritt från föroreningar och löst sittande material. Hårt sugande underlag ska fuktas dagen innan och eventuellt även innan applicering.

Putsbruket levereras i en säck om 20 kg bruk som ska blandas med ca 3,6 liter vatten (18 %) per 20 kg pulver vilket ger ca 12,8 liter färdigt bruk. Putsbruket appliceras sedan för hand, på fuktigt underlag, med en max tjocklek på 5 mm per påslag. Varje påslag ska ha torkat och förfuktats innan nästa påslag utförs. Den färdiga putsytan ska sedan hållas fuktig i minst 3 dygn efter applicering för att minimera sprickbildning i putsskiktet. 

Putsbruk C / CS II Hand ska förvaras i en torr miljö i orginalförpackning och har en lagringstid på ca12 månader från tillverkningsdatum.