Regel Impregnerad 45 x 145 - 4,8 m Södra Wood

Art.nr: 9057311

Regel Impregnerad 45 x 145 - 4,8 m Södra Wood

Art.nr: 9057311
  • Regel
  • 45 x 145 mm - 4,8 m
  • Tryckimpregnerad NTR-A
  • Hållfasthetsklass C24
  • 20-års rötskyddsgaranti
164.88

Produktbeskrivning

Byggregel C24 Impregnerad - 4,8 m

Tryckimpregnerad regel i dimensionen 45 x 145 mm och längden 4,8 m. Ett klassiskt regelvirke från Södra tillverkat av svensk furu. Regeln är tryckimpregnerad och märkt NTR-A, samt har hållfasthetsklass C24 och är godkänd för att användas i bärande konstruktioner.

Tryckimpregnerad NTR-A

NTR-A är en märkning för tryckimpregnering och som garanterar att konstruktionsvirket är godkänt för användning direkt i markkontakt samt i sötvatten. Det tryckimpregnerade konstruktionsvirket passar därför att användas till exempelvis bryggor samt till bärande byggkonstruktioner som monteras direkt i marken. NTR-A märkningen garanterar även att regeln är kvalitetskontrollerad och att den har en långvarig beständighet samt ett långvirigt skydd mot röta. Konstruktionsvirke märkt NTR-A säljs därmed med en 20-års rötskyddsgaranti.

Hållfasthetsklass C24

För att jämföra virkets bärförmåga kategoriseras konstruktionsvirke in i de olika hållfasthetsklasserna C14, C18, C24 och C30. Klasserna anger bärförmågan samt styvheten. Ett högre värde fastställer att regeln har en högre hållfasthet, dvs. högre bärförmåga och styvhet, och därmed även vilken typ av konstruktion den kan användas till. Vilken hållfasthetsklass en regel bör ha för att uppfylla de regler som gäller ska finnas angivet i konstruktionsritningen. Denna regel har hållfasthetsklass C24 vilket innebär att den är godkänd för att användas i bärande konstruktioner som kräver en hög hållfasthet, till exempel bjälklag och takstolar.

Återvinning av tryckimpregnerat virke

Har du rivit en byggkonstruktion eller fått spillvirke över från ditt bygge så ska det återvinnas på återvinningscentralen. Avfall från impregnerat virke ska hanteras enligt anvisningarna från din kommun och får inte eldas upp av privatpersoner eftersom att det innehåller koppar. Följ anvisningarna som din kommun har gällande tryckimpregnerat virke och deponera ditt tryckimpregnerade virke på din återvinningscentral enligt kommunens regler.

sodra

Specifikationer

Typ Värde
Längd 4,8 m
Dimension 45 x 145 mm
Klassificering NTR-A

Info & guider