Regel Impregnerad 45 x 145 mm

Art.nr: 9057311

47,95/mtr 230,16 pr. st
  • Konstruktionsvirke
  • Mått: 45 x 145 mm - 4,8 m
  • Tryckimpregnerad NTR-A
  • 20-års rötskyddsgaranti

Produktbeskrivning

Regel Impregnerad 45 x 145 mm - 4,8 m

Tryckimpregnerat konstruktionsvirke från Södra, med dimensionen 45 x 145 mm och längden 4,8 m. Konstruktionsvirke är ett klassiskt regelvirke tillverkat av svensk furu. Reglarna har den höga hållfasthetsklassen C24 och används för att bygga stommar i konstruktioner.

Konstruktionsvirke hållfasthetsklass C24

Hållfasthetsklassen för en regel anger vilken bärförmåga och styvhet som regeln har. Ett högre värde innebär att regeln har en högre hållfasthet. Det här konstruktionsvirket med hållfasthetsklass C24 är godkänt för att användas till bärande konstruktioner som kräver en hög hållfastheten, till exempel takstolar och bjälklag. Vilken hållfasthetsklass du behöver på dina reglar, för att de ska uppfylla de regler som gäller för byggkonstruktionen, ska finnas angivet i konstruktionens ritning.

Konstruktionsvirke med tryckimpregnering NTR-A 

Vad innebär att virket är tryckimpregnerat? Tryckimpregnering är faktiskt den enda metod som garanterar virket ett heltäckande rötskydd. Impregneringen är genomträngande och når ända in till träets mitt och skyddar det in på djupet. Till skillnad mot exempelvis träolja som är en ytlig impregnering som endast skyddar virkets yta.

Det här tryckimpregnerade virket är märkt NTR-A. NTR-A märkningen garanterar att virket är godkänd för användning direkt i markkontakt samt för användning i sötvatten. Det tryckimpregnerade konstruktionsvirket passar därför att användas till exempelvis bryggor och till bärande byggkonstruktioner direkt i marken. NTR-A märkningen garanterar även att regeln är kvalitetskontrollerad och att den har en långvarig beständighet samt ett långvirigt skydd mot röta. Konstruktionsvirket säljs därför också med en 20-års rötskyddsgaranti.

Återvinn tryckimpregnerat spillvirke

Om du får virke över från ditt bygge ska det återvinnas på kommunens återvinningscentral. Avfall från tryckimpregnerat virke ska hanteras enligt anvisningarna från din kommun och får inte eldas upp av privatpersoner, då det tryckimpregnerade virket innehåller koppar. Följ de anvisningar som din kommun har och deponera ditt tryckimpregnerade virke på din återvinningscentral enligt kommunens regler.

sodra.jpg

Specifikationer

Längd 4,8 m
Dimension 45 x 145 mm
Klassificering NTR-A