Regel Impregnerad 45 x 220 mm - 4,8 m

Art.nr: 9057323

94,95/mtr 455,76 pr. st
  • Konstruktionsvirke
  • Mått: 45 x 220 mm – 4,8 m
  • Tryckimpregnerad NTR-A
  • 20-års rötskyddsgaranti

Produktbeskrivning

Regel Tryckimpregnerad 45 x 220 mm - 4,8 m

Tryckimpregnerad regel från Södra är ett klassiskt regelvirke tillverkat av svensk furu. Reglarna har hög hållfasthet och kan användas i bärande konstruktioner för att bygga stommen. Den här regeln har dimensionen 45 x 220 mm och längden 4,8 m. Men säljs även i längderna 3,6 meter, 4,2 meter och 5,4 meter. Virket har hållfasthetsklass C24 och är märkt NTR-A.

Regel med hållfasthetsklass C24

Hållfasthetsklassen för en regel anger dess bärförmåga och dess styvhet. Ett högre klassat värde fastställer att regeln har en högre hållfasthet. Det här konstruktionsvirket har hållfasthetsklass C24 och kan därmed användas för att bygga stommen i bärande konstruktioner som kräver hög hållfasthet, till exempelvis takstolar och bjälklag. Den hållfasthetsklass du behöver för att uppfylla de regler som gäller för olika byggkonstruktioner ska finnas angivet i konstruktionsritningen.

Regel NTR-A Tryckimpregnerad 

Regel 45 x 220 mm är tryckimpregnerat och märkt NTR-A. Tryckimpregnering är en impregnering som når djupare in i träet och den enda metod som garanterat skyddar hela virket från röta. Till skillnad från exempelvis träolja, som endast skyddar virkets yta så skyddar tryckimpregnering ända in på djupet av träet.

Tryckimpregnerat virke märkt NTR-A är godkänt för att användas direkt i marken och även i sötvatten. Konstruktionsvirket användas därmed till exempelvis bryggor och byggkonstruktioner i direkt markkontakt. NTR-A klassat virke är alltid kvalitetskontrollerat och garanterat att det har en långvarig beständighet samt skydd mot röta. Konstruktionsvirket säljs därmed med 20-års rötskyddsgaranti.

Återvinn tryckimpregnerade reglar på rätt sätt

Avfall från impregnerat virke ska hanteras enligt de anvisningar som finns i din kommun. Tryckimpregnerat virke innehåller koppar och är därför förbjudet att själv elda upp. För att återvinna virket ska du deponera det på din återvinningscentral enligt kommunens anvisningar.

Regel 45 x 220 mm - 4,8 m är en beställningsvara som beställs i din jem & fix butik.

sodra.jpg