Regel Impregnerad 45 x 95 mm - 4,2 m Södra Wood

Art.nr: 9057362

Regel Impregnerad 45 x 95 mm - 4,2 m Södra Wood

Art.nr: 9057362
  • Regel
  • Dimension: 45 x 95 mm, längd: 4,2 m
  • Tryckimpregnerad NTR-AB
  • Hållfasthetsklass C14
  • 20 års rötskyddsgaranti
104.79

Produktbeskrivning

Byggregel C14 Impregnerad - 4,2 m

Tryckimpregnerad regel i dimensionen 45 x 95 mm och längden 4,2 m. Ett klassiskt regelvirke från Södra tillverkat av svensk furu. Regeln är tryckimpregnerad och märkt NTR-AB.

Tryckimpregnerad NTR-AB

Regeln är tryckimpregnerad och märkt NTR-AB vilket innebär att regeln är rötskyddad och ska användas till konstruktioner ovan mark. All tryckimpregnering ger ett genomgående skydd ända in till virkets mitt, till skillnad från ytimpregnering som exempelvis träolja som endast skyddar träet på ytan. NTR-AB klassade reglar är dock inte godkända för användning i vatten eller i direkt markkontakt.

Regeln är kvalitetskontrollerad och garanterad en långvarig beständighet samt ett långvarigt skydd mot röta och säljs därmed med 20-års rötskyddsgaranti.

Hållfasthetsklass C14

För att jämföra virkets bärförmåga kategoriseras konstruktionsvirke in i de olika hållfasthetsklasserna C14, C18, C24 och C30. Ett högre värde fastställer högre hållfasthet. Vilken hållfasthetsklass en regel bör ha för att uppfylla de regler som gäller ska finnas angivet i konstruktionsritningen. Denna regel har hållfasthetsklass C14 vilket är den lägsta klass som får användas till bärande delar i en konstruktion, om inget annat anges. Regeln används ofta till innerväggar, enklare bjälklag och lättare tak, läkt eller som utregling för att skapa utrymme för exempelvis isolering och el.

Återvinning tryckimpregnerad regel

Spill från tryckimpregnerade reglar ska återvinnas enligt anvisningar från kommunen och får inte eldas upp av privatpersoner. För att återvinna tryckimpregnerade reglar ska du deponera det på en återvinningscentral.

sodra

Specifikationer

Typ Värde
Längd 4,2 m
Dimension 45 x 95 mm
Klassificering NTR-AB

Info & guider