Stenflis 15 kg

Art.nr: 9054637

34,95/st 2,33 pr. kg
  • Stenflis 2-5 mm
  • För platt- markläggning, dränering och jordförbättring
  • Effektiv halksand
  • 15 kg

Produktbeskrivning

Stenflis 2-5 mm 15 kg

Makadam i fraktion 2-5 mm från Benders. Stenflis är småsten som kan användas som sättlager till platt- och markstensättning eller som dräneringslager under din mur. Kan även användas vid jordförbättring av leriga jordar. Stenflis har goda dränerande egenskaper som beror på att det är en ”tvättad” stenprodukt, fri från de finaste fraktionerna samt att det är lätt att packa.

Vid plattsättning är stenflis ett ultimat alternativ att placera över bärlagret, närmast under plattorna. Här läggs först ca 25-40 cm bärlager och därefter ett ca 5 cm tjockt bärlager av stenflis ovanpå. Sättsanden lägger tillsammans med bärlagergrus och läggningsgrus en bra grund åt markplattorna som placeras ovanpå. Ett välgjort förarbete vid plattsättning innebär att du sällan behöver utföra några större underhållsåtgärder i framtiden samt att du får ett snyggt slutresultat.

När temperaturen sjunker är stenflis även effektivt som halksand på vägar och gångstigar. Stenen fryser då fast i underlaget och förhindrar halka. När temperaturen sjunker ger stenflis ökat grepp, vilket gör den mest effektiv på senvintern när snön smälter och is bildas under nätterna. Stenflis är perfekt att placera på exempelvis din uppfart eller på gångstigar för att förhindra halka.

Stenflis 2-5 mm kommer i en förpackning på 15 kg.

benders logo.jpg