Tändargas 300 ml Glöd

Art.nr: 9039537

Tändargas 300 ml Glöd

Art.nr: 9039537
 • Tändargas
 • För påfyllning av gaständare
 • 300 ml

 

49.95

Produktbeskrivning

Tändargas refill

Tändargas för påfyllning av gaständare. Behållaren innehåller 300 ml tändargas.

Hur fyller jag på tändargas?

 1. Håll burken med munstycket nedåt.
 2. Placera munstycket i påfyllningshålet i tändaren och tryck ner i 2-3 sekunder.
 3. Efter fyllning, vänta minst 15 sek. med att tända tändaren, så att överflödig gas får tid att avdunsta.

Obs. Extremt brandfarlig aerosol. 

Säkerhetsföreskrifter

 • Tryckbehållaren kan sprängas vid uppvärmning
 • Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor
 • Rökning förbjuden
 • Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor
 • Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare
 • Skyddas från solljus
 • Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F 
 • Förvaras oåtkomligt för barn
Glod_logo_CMYK (1)