Väggregel 45 x 70 mm - 3,3 m Södra Wood

Art.nr: 9057218

Väggregel 45 x 70 mm - 3,3 m Södra Wood

Art.nr: 9057218
  • Väggregel
  • Obehandlad
  • Dimension: 45 x 70 mm, längd: 3,3 m
  • Hållfasthetsklass C14
75.73

Produktbeskrivning

Byggregel C14 Gran - 3,3 m

Obehandlad byggregel i klass C14 med dimensionen 45 x 70 mm och längden 3,3 m. Reglar användas flitigt i olika typer av byggkonstruktioner, exempelvis till väggar, tak och golv.

  • Dimension: 45 x 70 mm
  • Längd: 3,3 m

Klassificering hållfasthet C14 

För att jämföra virkets bärförmåga kategoriseras konstruktionsvirke in i de olika hållfasthetsklasserna C14, C18, C24 och C30. Ett högre värde fastställer högre hållfasthet. Vilken hållfasthetsklass en regel bör ha för att uppfylla de regler som gäller ska finnas angivet i konstruktionsritningen. Denna regel har hållfasthetsklass C14 vilket är den lägsta klass som får användas till bärande delar i en konstruktion, om inget annat anges. Regeln används ofta till innerväggar, enklare bjälklag och lättare tak, läkt eller som utregling för att skapa utrymme för exempelvis isolering och el.

sodra