Värmeflyttare 10OV

Art.nr: 9055947

599,00/st
  • Värmeflyttare 10OV
  • Flyttar överskottsvärme från ett varmt till ett kallare rum
  • Termostat med reglerings­område 10-30° C
  • Uppfyller miljökrav WEEE och RoHS-direktivet

Produktbeskrivning

Värmeflyttare Flexit 100V

Värmeflyttare 10OV  från Flexit används för förflyttning av luft mellan olika rum. Perfekt för att fördela värmen i bostaden genom att föra över överskottsvärme från ett varmt rum till ett kallare rum. För så effektiv förflyttning som möjlig at värmen rekommenderas att montera värmeförflyttaren nära värmekälln i det varmare rummet. Värmeflyttare är konstruerad för drift vid en lufttemperatur på maximalt 40° C. 

Värmeflyttaren säljs inklusive en termostat med ett reglerings­område på 10-30° C samt ett extra galler för användning i tunna väggar där det inte finns utrymme för genomföringsrör eller galler med kant. I tunna väggar där det inte finns plats för genomföringsrör kan gallret monteras direkt mot utblåsningsröret på fläkten. Fläkthjulet från ut­blåsningssidan ska vara skyddat och ska inte gå att komma åt. Använd det medföljande gallret för att skydda fläkthjulet. 

Installation av Värmeflyttare 100V

Fläkten är dubbelisolerad och behöver inte jord. Vid installation i våtrum ska fläkten anslutas till elnätet via en allpolig brytare med ett kontaktavstånd på minimum 3 mm på alla poler. 

Obs. Elektriska anslutningar ska göras av en behörig el-installatör!