Certifierad Målad Panel - CMP

CMP, Certifierad Målad Panel, är ett system för kvalitetssäkring av industriellt ytbehandlade utvändiga panelbrädor. CMP-systemet säkerställer höga krav på träråvaran, färgen, fuktkvoten och den industriella ytbehandlingsprocessen för att panelbrädorna ska vara optimalt anpassade till framtida funktion. Vid tillverkning av panelbrädor enligt CMP-systemet dokumenteras samtliga steg i processen för att möjliggöra spårbarhet av individuella panelbrädor och garantera hög kvalitet.

Ofta tvingas man välja mellan kvalitet, tidsbesparing, ekonomiska fördelar, miljöbesparing och garanti.  Men med CMP stämplad utvändig panel får du allt i en produkt. Det innebär att vi kan ge dig 10-års funktionsgaranti.

Färgerna som används för tillverkning av CMP-godkända panelbrädor är testade av ackrediterade tredjepartsorgan för att klara krav enligt gällande standarder och regler. Färgerna är specialanpassade för målning på utvändigt trä och appliceras under optimala förhållanden och med rätt mängd färg för att garantera ett enhetligt resultat och lång livslängd.

CMP