Jord för hela trädgården!

Bra jord är grunden för att skapa de bästa förutsättningarna för din trädgårdsodling. Med rätt jord kan du skapa näringsrika planteringar med friska, välmående och frodiga växter. Här förklarar vi de olika jordsorternas fördelar, och när de bör användas.

Hand med jord och liten planta

 

Så väljer du rätt jord

Vilken jord som passar just din odling beror bl.a. på vad du ska plantera och var det ska planteras. Olika växter kräver olika slags jord, och påverkas även av planteringsyta och hur mycket sol som når platsen. Läs mer om våra olika jordsorter nedan.

Plantjord Rölunda 40 liter

Plantjord

Planteringsjord är den vanligaste jorden, och passar bra i såväl kruka som rabatt. Välgödslad jord med högt näringsinnehåll, som passar bra för både inom- och utomhusbruk.

Plantjord ekologisk Rölunda 40 liter

EKO Plantjord

Används till plantering i hela trädgården. Plantjord som berikats med KRAV-tillåten naturgödselkompost. Stort innehåll av lättillgänglig näring samt ett balanserat mikroliv.

Jord för pallkrage och kruka Rölunda 40 liter

Pallkrage & kruka

Används vid plantering i pallkrage, kruka, balkonglåda och liknande. Naturgödslad jord med tillsats av lera och leca. Stort innehåll av lättillgänglig och långtidsverkande näring samt ett balanserat mikroliv.

Såjord Rölunda 8 liter

Såjord

Används framförallt för sådd av sticklingar och fröer, men även kaktusar och fetbladsväxter. Lättgödslad och finsorterad jord, med tillsats av sand. För inomhusbruk.

Blomjord Rölunda 18 liter

Blomjord

Används vid plantering av krukväxter inomhus och är något grövre än såjord. Näringsrik, gödslad jord med tillsats av sand.


Rhododendronjord Rölunda 40 liter

Rhododendronjord

Används vid plantering av surjordsväxter, så som rhododendron och blåbär. Naturgödslad jord med lågt pH-värde, och en grov och spänstig struktur, som ger jorden god förmåga att hålla lagom mängd luft och vatten. Okalkad.

Rosjord Rölunda 40 liter

Rosjord

Används till rosor, pioner och andra perenna växter som kräver extra mycket näring. Kraftigt naturgödslad jord med tillsats av lera. Stort innehåll av
lättillgänglig och långtidsverkande näring, samt ett balanserat mikroliv.

Medelhavsjord Rölunda 18 liter

Medelhavsjord

Används framförallt till citrus, oliver, fikon och andra medelhavsväxter. Strukturfast jord med god luftighet med tillsats av scoria och pimpsten.

Lecakulor Rölunda 40 liter

Lecakulor

Används oftast för dränering i botten av krukor och balkonglådor, eller som yttäckning för att behålla fukten i jorden. Granulerad bränd lera. Storlek
8-12 mm.

Täckbark Rölunda 40 liter

Täckbark

Används bl.a. för att motverka ogräs och skydda växter mot frost och uttorkning i trädgårdsrabatten. En ren naturprodukt av sorterad bark av gran och fur.

Toppdress Rölunda 40 liter

Toppdress

Används för att förbättra jorden och få en tätare och grönare gräsmatta. Toppdress används med fördel på våren. Fint sorterad och mald torv, med tillsats av sand och kalk. Dressen är gödslad med mineralgödsel.

Grafik jordhög med liten växt

Jordförbättring

Kogödsel Rölunda 50 liter

Kogödsel

En riktig hälsokur för trötta jordar i hela trädgården, t.ex. till buskar, rabatter, träd och krukväxter. Naturligt komposterad kogödsel, förstärkt med hönsgödselkompost. Jordförbättrar och bidrar med rikt mikroliv.

Naturgödsel Rölunda 40 liter

Naturgödsel

En riktig hälsokur för trötta jordar i rabatter och trädgårdsland. Mörk välhumifierad jord med tillsats av näringssrik naturgödsel. Stort innehåll av mikroorganismer. Vitaliseras och gödslar så väl rabatter som grönsaksland.

Barkmull Rölunda 40 liter

Barkmull

Förbättrar jordkvaliteten i hela trädgården, och passar i alla slags jordar. Bark och torv i en fin blandning, som ger nytt liv till torra, hårda eller sandiga jordar.


Hönsgödsel Rölunda 1,7 liter

Hönsgödsel

Långtidsverkande och lättillgänglig näring för hela trädgården, som naturligt förbättrar växtligheten genom att stimulera mikrolivet i jorden. Svensktillverkad pelleterad hönsgödsel, som är lätt att sprida ut. 

NPK gödsel Rölunda 7 kg

NPK-gödsel

Snabbverkande granulerad fullgödsel med högt kväveinnehåll, som kan användas till hela trädgården, från rabatt till gräsmatta. NPK står för kväve (N), fosfor (P) och kalium (K), ämnen som alla ger välbehövlig näring till gräs och växter.

Trädgårdskalk Rölunda 11 kg

Trädgårdskalk

Förbättrar jordens struktur , höjer pH-värdet och frigör viktiga ämnen i jorden. Kan användas i hela trädgården, från rabatt till gräsmatta. Dammfri svensk krossad kalk med magnesium.