Betongspackel 10 kg

Art.nr: 9036482

219,00/st 21,90 pr. kg
  • Betongspackel 
  • 10 kg
  • För inom- och utomhusbruk
  • Combimix

Produktbeskrivning

Betongspackel Combimix

Combimix betongspackel för skarvspackling, utjämning och lagningar av mindre hål och skador på betongunderlag. Betongspacklet lämpar sig där det krävs en relativt hög hållfasthet och passar därför för exempelvis garagegolv, trappor samt underlag av natursten. Det lämpar sig väl att använda både inom- och utomhus och passar för både horisontella och vertikala ytor.

För bästa resultat ska temperaturen under arbetet ligga på mellan 10 °C och 25 °C. Underlaget ska vara rent och fritt från damm och smuts, cementhud, fett samt andra föroreningar. Smutsigt eller fett underlag kan förhindra och försämra vidhäftningen. Vidhäftningen kan även vara sämre på helt släta ytor, släta ytor som ska spacklas kan därför med fördel primas innan de spacklas. Torra och starkt sugande underlag ska förvattnas innan spackling.

Betongspacklet levereras i säckar om 10 kg torrpulver som ska blandas med ca 1,5–2,0 liter vatten (15–20 %) per 10 kg säck. Efter spacklingen kan underlaget kantskäras efter ca 1 timme. Därefter ska underlaget eftervattnas och täckas in med plast följande tre dygn efter spacklingen.

Combimix betongspackel ska förvaras i torr miljö i originalförpackning. Produkten kan förvaras i upp till 12 månader från tillverkningsdatum.