Beskärning i trädgården

Så beskär du buskar, träd
& häck i din trädgård

Här visar vi dig hur du kan beskära dina växter, så att du får en vacker och vältrimmad trädgård.

Materiallista

 

Följ länkarna för att komma till produkterna

Klippning av häck

När du klipper din häck är det viktigt att du gör exakta rörelser, så att du får en enhetlig klippning över en större yta. Du kan med fördel börja med häckens sidor. Håll häcksaxen i lodrätt läge och gå långsamt framåt längs med häcken.

När du ska klippa toppen av häcken, ska du istället se till att hålla häcksaxen i vågrätt läge. Fortsätt sedan att klippa i samma höjd, så att du får en rak övre kant på häcken. För att underlätta kan du även sätta upp ett murarsnöre vid den höjd du önskar klippa i. Se till att det är horisontellt, och klipp sedan utefter snöret. Det kan även vara bra att runda av hörnen på häcken, då det hjälper till att ge ett jämnare intryck.

För att göra arbetet enklare är det ett bra tips att lägga ut en presenning under dina plantor när du klipper dem. Då blir det lättare att samla och ta bort trädgårdsavfallet efteråt.

Beskärning

Grensågen används för att såga av större grenar. Om du ska beskära ett träd med stora grenar, bör du börja med att såga av en del av grenen först, för att sedan arbeta dig in mot stammen.

Börja med att såga grenen halvvägs igenom underifrån så att barken bryts, innan du sågar ovanifrån. På så sätt förhindrar du att barken förstörs, och att trädet därmed försvagas.

Därefter kan du fokusera på att få ett rent snitt in mot själva stammen, så att trädet inte skadas.

Häcksaxen är ett bra redskap för dig som vill forma växten med exakta snitt.

Sekatören är ett bra redskap för dina mindre buskar och träd.

Om du behöver mer kraft för tjockare grenar, så använd en grensax.

Det är viktigt att se till att klippa av tillräckligt vid alla typer av beskärning, eftersom det annars kan uppstå fler skott och snabbare tillväxt än önskat.

Underhåll

Om du vill ta väl hand om ditt redskap, är det en bra idé att rengöra och underhålla det efter användning. Använd till exempel T-röd och en torr trasa för att rengöra och desinficera. På så sätt undviker du att föra över skadliga ämnen från en ohälsosam växt till en frisk.

För att undvika fläckar och rost kan du smörja lite olja på bladen. Kom också ihåg att applicera lite olja runt de rörliga delarna, så att ditt redskap är skyddat och smort hela tiden.

Sådär! Då är dina häckar, buskar och träd redo för ännu en säsong.