Beskära träd & buskar

3-2-1-fixa!

Börjar det bli dags att beskära buskar, häck och träd i trädgården? I den här guiden visar vi hur du lyckas med beskärningen - och ger tips på vilka redskap som lämpar sig för olika ändamål.

1: Klippa häck

När du ska beskära häck är det viktigt att du gör exakta rörelser, så att du får en enhetlig klippning över en större yta. Du kan med fördel börja med häckens sidor. Håll häcksaxen i lodrätt läge och gå långsamt framåt längs med häcken.

När du ska klippa toppen av häcken, ska du istället se till att hålla häcksaxen i vågrätt läge. Fortsätt sedan att klippa i samma höjd, så att du får en rak övre kant på häcken. För att underlätta kan du även sätta upp ett murarsnöre vid den höjd du önskar klippa i. Se till att det är horisontellt, och klipp sedan utefter snöret. Det kan även vara bra att runda av hörnen på häcken, då det hjälper till att ge ett jämnare intryck.

Klippa häck med häcksax

2: Underlätta städning

För att göra arbetet enklare är det ett bra tips att lägga ut en presenning under dina plantor när du klipper dem. Då blir det lättare att samla och ta bort trädgårdsavfallet efteråt.

 

Klippa häck - städa bort grenar enkelt

3: Beskära träd med grensåg

Grensågen används för att såga av större grenar, så som trädbeskärning. Vid beskärning av träd och buskar med stora grenar, bör du börja med att såga av en del av grenen först, för att sedan arbeta dig in mot stammen.

Börja med att såga grenen halvvägs igenom underifrån så att barken bryts, innan du sågar ovanifrån. På så sätt förhindrar du att barken förstörs, och att trädet därmed försvagas.

Därefter kan du fokusera på att få ett rent snitt in mot själva stammen, så att trädet inte skadas.

Beskära träd med grensåg

4: Beskära buskar & häck med häcksax

Häcksaxen är ett bra redskap för dig som vill forma växten med exakta snitt, och passar utmärkt vid beskärning av häck och buskar.

Beskära buskar med häcksax

5: Trädbeskärning med sekatör

Sekatören är ett bra redskap för beskärning av mindre trädgrenar och buskar.

Om du behöver mer kraft för tjockare grenar, så använd en grensax.

Beskärning av träd - mindre grenar med sekatör

6: Skär inte för lite

Det är viktigt att se till att klippa av tillräckligt vid alla typer av beskärning, eftersom det annars kan uppstå fler skott och snabbare tillväxt än önskat.

Beskära buskar - klippa lagom mängd

7: Underhåll redskapen

Om du vill ta väl hand om ditt redskap, är det en bra idé att rengöra och underhålla det efter användning. Använd till exempel T-röd och en torr trasa för att rengöra och desinficera. På så sätt undviker du att föra över skadliga ämnen från en ohälsosam växt till en frisk.

För att undvika fläckar och rost kan du smörja lite olja på bladen. Kom också ihåg att applicera lite olja runt de rörliga delarna, så att ditt redskap är skyddat och smort hela tiden.

Rengöra trädgårdsredskap

Se fler fixa-det-själv-guider