Så sätter du upp takrännor!

3-2-1-fixa!

Ska du sätta upp takrännor på huset? I den här guiden visar vi dig hur du får rätt placering på konsolerna, fäster takrännorna och avslutar med att sätta stuprör. 

Se även vår guide om hur du lägger takpapp här.

Takränna - resultat

1: Uppmätning

Det första du behöver göra är att mäta var de två yttersta rännkrokarna ska skruvas fast. Mät ca. 15 cm från kanten.

Beroende på vilket tak du arbetar med, kan du med fördel se till att ha tillräckligt med utrymme för t.ex. en takfot, om du planerar att lägga takpapp på taket efteråt.

 

Takränna - mät ut placering för rännkrokar

2: Montera rännkrokar

När du har markerat dina mått är du redo att montera de två yttersta rännkrokarna. Se till så det är lodrätt när du placerat den första skruven, och skruva sedan fast de andra skruvarna. Placera den andra rännkroken på samma sätt. Kom ihåg att den ska sitta lite lägre eller högre än den andra rännkroken, beroende på vilken riktning som vattnet ska rinna.

Takränna - montera rännkrokar

3: Montera resterande krokar

När de två yttersta rännkrokarna skruvats på plats, kan du dra ett murarsnöre mellan dem. Murarsnöret har två funktioner. Först och främst, att dubbelkolla så det finns ett litet fall. Ta hjälp av ett vattenpass. För det andra kan murarsnöret fungera som en riktlinje för de resterande rännkrokarna, så att du försäkrar dig om att de är helt i linje med varandra. 

Nu kan du mäta avståndet mellan de två rännkrokarna, och beräkna hur många som behöver placeras mellan dem. Som en tumregel ska det vara ett maximalt avstånd på 60 cm mellan dem. När du har markerat var rännkrokarna ska placeras är du redo att skruva dem på plats.

När du har monterat alla ska du fästa clipsen, så att rännkroken sitter så horisontellt som möjligt. Vi har valt ställbara rännkrokar, så att de kan anpassas i olika vinklar, beroende på takkonstruktion

Takränna - mät ut för rännkrokar

4: Montera takrännan

Placera takrännan i rännkrokarna. Du kan sätta på ränngaveln direkt, så att du ser exakt hur långt ut rännan ska vara.

I de flesta fall är takrännan inte tillräckligt lång, så du behöver lägga till en eller flera bitar och sedan förkorta dem, så de passar i längden. Sätt fast den extra biten och markera var du vill såga. Det är viktigt att använda en bågsåg, då en vinkelslip kan bränna ytan, vilket kan orsaka rost.

Takränna - montera takränna

5: Hål till stupröret

När du har anpassat alla takrännebitar är det dags att göra ett hål för stupröret.

Sätt toppstycket på plats där stupröret ska vara, och markera dess position. Därefter kan du gå några cm in och använda en bågsåg, för att göra hålet. När hålet är gjort kan du ta bort eventuella ojämnheter, så att det inte fastnar löv som kan stoppa avrinningen i stupröret. Använd eventuellt en fil, eller sandpapper.

Takränna -  anpassa storlek på takrännor

6: Ränngavlar

Nu är du redo att limma fast ränngaveln på takrännan, med silikon. Applicera en riklig mängd så att du är säker på att silikonen sluter tätt.

När du har monterat ränngavlarna, är du redo att placera takrännebitarna. Placera dem i rännkrokarna, och använd en rännskarv. Den behöver inte silikon, utan ska bara klickas på.

Takränna - limma fast ränngavlar

7: Fäst toppstycke & takränna

Placera sedan toppstycket på takrännan, där du har förberett hål för stupröret. Fäst den genom att böja den på plats.

Böj slutligen alla rännkrokar, så att de sitter fast i takrännan.

Takränna - fäst takrännan i krokarna

8: Montering av stuprör

Nu ska stupröret sättas fast. Denna process beror mycket på hur ditt tak är byggt.

Det kan vara nödvändigt att justera längden på ditt stuprör. Även här använder du en bågsåg.

I många fall måste man sätta rörvinklar på röret, så att stupröret löper längs med fasaden. När stupröret är på plats ska du använda en rörhållare för att fästa det på fasaden Välj var du vill placera dem, skruva fast dem och fäst därefter stupröret. Använd minst två eller flera, beroende på längden på ditt stuprör

Du har flera alternativ när det kommer till botten av stupröret. Här kan du antingen använda en utkastare, om vattnet ska ledas ut på marken, eller ett sockelknä om vattnet ska ledas ner i markavloppet.

Takränna - montera stuprör

9: Rännborste / takrännenät

Slutligen kan du använda en rännborste, eller ett takrännenät, för att undvika att löv och skräp täpper till stupröret.

Så! Då var det fixat!

Takränna - montera rännborste

Se fler fixa-det-själv-guider