Golvspackel Fiber Universal Rapid 25 kg

Art.nr: 9057869

299,00/st
  • Golvspackel Fiber Universal Rapid
  • 25 kg
  • Cementbaserad avjämningsmassa, fiberförstärkt, pumpbar, självuttorkande
  • För inomhusbruk

Produktbeskrivning

Bostik Fiber Universal Rapid 25 kg

Golvspackel Bosik Fiber Universal Rapid är en cementbaserad, fiberförstärk avjämningsmassa som används för skapa jämna ytor vid golvläggning. Avjämningsmassan är självutjämnande, pumpbar och självuttorkande, den är lättarbetad och ger ett jämt och snyggt underlag. Fiber Universal Rapid är endast avsett för inomhusbrk och kan användas i alla rum i bostaden, inklusive badrum samt för fallspackling. Golvspacklet kan avnändas på underlag av gips, klinkjer, spånskiva, lättbetong, det är lämpligt för värmegolv och kan även användas för flytande golvkonstruktioner. Använd alltid trådsvetsat armeringsnät på golvspånskiva.

Instruktioner Golvspackel Bostik Fiber Universal Rapid

Rengör och se till att underlaget har god ythållfastighet och är helt fritt från damm, färg, limrester, olja, fett, vax och annat smuts. Lösa skikt och slamlager ska avlägsnas mekaniskt och underlaget ska hålla minst 10°C samt RF (relativ luftfultighet) 95%. Förebehandlia sedan underlaget med Bostik primer 6000. Underlag som är starkt sugande kan behöva upprepade primer-behandlingar.

Blanda förpackningens innehåll med 5 L kallt vatten och rör om med en kraftig vispförsedd borrmaskin, tills att bandningen är en homogen och lättflytande massa. Vid fallbyggnad minskas vattenmängden med 0,5-1 L. Avjämningsmassans temperatur bör ligga mellan 10-20°C.

Applicera avjämningsmassan genom att pumpa eller hälla ut den på underlaget. Den är självutjämnande och flyter själv samman till en jämn och plan yta, men vid behov kan du fördela massan med en tandad spackel. Brukstiden är ca. 25 minuter och öppentiden ca. 15 minuter. Ta alltid hänsyn till massans öppentid för att undvika vallar och ojämnheter i appliceringen.

Ytan är normalt gångbar efter 1-3 timmar och beläggningsbar efter 1 dygn i skikt upp till 30 mm (vid 20°C max 50% RF och ett visst luftombyte samt att RF i underlaget är <85%).

Observera att solljus, hög temperatur, stark ventilation samt andra andra faktorer kan påskydda torkningen, ytan  nör därför skyddas mot för snabb uttorkning. Avfuktare och värmefläktar bör inte användas i samband med golvspackling.