Hängränna 125 x 4000 mm Svart

Art.nr: 9017665

Hängränna 125 x 4000 mm Svart

Art.nr: 9017665
  • Hängränna
  • Längd: 4000 mm
  • Dimension: 125 mm
  • Material: Stål
  • Färg: Svart
319.80

Produktbeskrivning

Hängränna 125 x 4000 mm

Hängrännan är den del av takavvattningen som sitter nere vid takfoten. Vid nederbörd hamnar en större del av vattnet som faller på hustaket i hängrännan. Utan en hängränna innebär det att regnvatten rinner från taket direkt ner på husväggen, vilket skulle kunna orsaka skador på husets stomme och grund. Hängrännan har som uppgift att samlar upp regn- och smältvatten från taket för att sedan föra det till stuprännan där vattnet sedan förs bort ifrån ditt hus på ett kontrollerat sätt.

Montera en hängränna

Vid montering av en hängränna är det viktigt att tänka på att större delen av all nederbörd tillslut hamnar i hängrännan. Det innebär att hängrännan måste klara av att hålla upp tunga vikter av regnvatten och snö. För att ge hängrännan ett maximalt stöd att vila på monterar du först upp rännkrokar i takets fotbräda. Det finns olika rännkrokar för olika typer av utformningar på tak. Rännkrokar bör monteras var 30:e cm för att stötta upp rännan på flera ställen. Bastanta och slittåliga rännkrokar hittar du här. Därefter placeras hängrännan i rännkrokarna. Lutningen anpassas till det befintliga taket.

Viktigt med en bra vattenavrinning

Vattenavrinningen bör kontrolleras med jämna mellanrum för att säkerställa att den fyller sin rätta funktion vid nederbörd. Det är viktigt att den fungerar bra för att skyddar husets stomme och insida från regn- och smältvatten. Taket tillsammans med hängrännor och stuprör har som uppgift att transportera bort regn- och smältvatten från fastigheten. Rensa bort löv och kvistar vid behov för att undvika översvämning i hängrännan. Du kan även välja att förhindra att föremål faller ner och fastnar i din häng- och stupränna genom att montera en lövstoppare. Löven fastnar då uppe på lövstopparen där de sedan torkar och blåser iväg. Lövstoppare hittar du här.

Specifikationer

Längd: 4000 mm
Dimension: 125 mm 
Material: Stål
Färg: Svart

Info & guider