Information om plastbärkassarnas miljöpåverkan!


Det kan ta upp till 400 år för naturen att bryta ner en plastkasse.
Plastkassar är dessutom energikrävande att tillverka.
Kort och gott – plastkassar påverkar miljön negativt.

Vad gör vi: 
Som ett led i att minska förbrukningen av plastkassar har vi valt att ta betalt för plastkassarna. 
För att minska förbrukningen kan du exempelvis använda en väska eller återanvända en plastkasse som du redan har. 
Om du använder en kasse fyra gånger istället för en minskar du utsläppen av växthusgaser med mer än ett kilogram. 
När den använda påsen har gjort sitt ska den sorteras som plastförpackning, så att plasten kan återvinnas och bli till en ny kasse. 

För mer information, besök Naturvårdsverkets hemsida. www.naturvardsverket.se