Renstratt Svart

Art.nr: 9017688

Renstratt Svart

Art.nr: 9017688
  • Renstratt
  • Förhindrar stopp i markavloppet
  • Färg: Svart
119.00

Produktbeskrivning

Renstratt

En renstratt är den del av takavvattningssystemet som monteras i slutet på stuprännan. Med en renstratt kan du förhindra att löv och annat skräp följer med ner och orsakar stopp i markavloppet, när ditt stuprör är kopplat till dagvattenledningen.

Montering av Renstratt Svart 

För att montera en renstratt behöver du först ett påskjutningsrör som monteras på stupröret. I andra änden av påskjutsröret fäster du därefter renstratten. När renstratten är monterad på påskjutningsröret monteras en renstrattmuff som fungerar som en övergång till dagvattenledningen.

Ha en väl fungerande takavvattning och undvik skador på ditt hus

Det är viktigt med en fungerande vattenavrinning för att skydda husets stomme och insida från nederbörd. Samtliga delar av ett takavvattningssystem så som tak, hängränna och stuprör har som uppgift att transportera bort regn- och smältvatten från huset. Därför är det viktigt att med jämna mellanrum kontrollera att vattenavrinningen fungerar som den ska genom att bland annat rensa bort löv och skräp från systemet. Detta kan annars sätta stop och leda till översvämning i hängrännan. För att förhindra att föremål faller ner och fastnar i häng- och stuprännan finns det lövstoppare som monteras i hängrännan. Löven fastnar då uppe på lövstopparens rundade sida där de sedan torkar och blåser iväg. Lövstoppare hittar du här.

Specifikationer

Färg: Svart

Info & guider