Spackel 3 kg Combifix

Art.nr: 9063720

Spackel 3 kg Combifix

Art.nr: 9063720
  • Spackel
  • Volym: 3 kg
  • För inomhusbruk
  • Används främst för utjämning och lagning av tak och väggar
135.00

Produktbeskrivning

Spackel Combifix - 3 kg

Detta spackel från Combifix används för utjämning och lagningar av mindre hål i tak och på väggar. Spacklet kan även användas på golv men endast då slitage och tryckbelastningar är begränsade. Produkten är anpassad för inomhusbruk och lämpar sig för de flesta underlag. Använd exempelvis spacklet på betong, lättbetong, puts, gipsskivor, träfiberskivor eller PVC. Combifix spackel är både spik- och skruvbart, men först 3 dygn efter spackling. 

Förberedelse innan spackling

Innan spackling är det viktigt att se till så att underlaget är rent och fritt från damm, smuts cementhud, fett och andra föroreningar, detta för att få så god vidhäftning som möjligt. Släta eller glättade underlag kan även behöva primas för att skapa vidhäftning. Temperaturen under arbete och torkning vara mellan 10 °C och 25 °C.

Blandning

Combifix levereras i en säck om 6 kg torrpulver som blandas ut med vatten. Utblandningen ska ske med 50 % vattenmängd i förhållande till torrpulver, det vill säga att till 6 kg torrpulver behövs 3 liter vatten.

Applicering

Applicera och arbeta sedan in combifix med en murslev eller spackel i skikt om 1–15 mm, i hål upp till 50 mm. Kantskärning kan ske ca en timme efter att spacklet applicerats. När spacklet sedan torkat helt kan ytan filas eller borstas för att ge en jämnare yta och struktur.

Produkten ska förvaras i en torr miljö i sin originalförpackning och kan lagras i upp till 12 månader från tillverkningsdatum.

Combimix

Info & guider