Tätklister K-36 300 ml Tecca

Art.nr: 9065005

Tätklister K-36 300 ml Tecca

Art.nr: 9065005
  • Tätklister K-36 
  • Innehåll: 300 ml 
  • För klistring av kanter vid överlapp på ytpapp, underlagspapp & takshingel
  • För tätning av fogar/genomskärningar i papp-, plåt- & tegeltak
69.95

Produktbeskrivning

Tätklister K-36 - 300 ml

Tätklister kallas även för tätningsmassa och används för klistring av pappvådernas kanter vid överlapp på ytpapp, underlagspapp och takshingel på såväl nya som gamla tak. Tätklistret kan även användas för tätning av fogar och genomskärningar i papp-, plåt- och tegeltak. Efter att tätningsmassan har torkat bildas en elastisk och fuktbeständig yta. Massan bibehåller sin elasticitet vid låga temperaturer och behåller även sin trögflytande form vid höga temperaturer. Massan är svart till färgen och har en torktid på ca 1 dygn vid +20°C. Förpackningen innehåller 300 ml.

Användning av Täklister K-36

På takpapp, takshingel och övriga bitmentätskikt

Avlägsna löst grus och smuts från takytan. Större blåsor och veckbildningar i takpappen skärs upp och klistras med Tätklister K-36. Mindre hål tätas med Tätklister K-36 och större hål genom att klistra en ny bit ytpapp. Genomskärningar tätas med Tätklister K-36. Efter dessa förberedande åtgärder kan du även behandla med Primer K-80 (art.nr 9065010). Därefter applicerar du täckmassa K-50 (art.nr 9065008) med borste eller pensel. I normalfall räcker det med en strykning. Behov av primer föreligger endast om den gamla ytan bär tydliga spår av uttorkning och sprickbildning. 

På plåttak

Avlägsna smuts och lösa rester. Rostfläckar borstas noggrant med exempelvis en stålborste, samt förstrykes med Primer K-80 (art.nr 9065010) eller lacknaftautspädd Täckmassa K-50 (art.nr 9065008). Fogar och genomskärningar tätas med Tätklister K-36 (art.nr 9065005, 9065006 eller 9065007). Eventuella mindre hål repareras med glasfibermatta och Tätklister K-36. Låt sedan grundningen torka väl, helst i några dagar. Därefter strykes hela gatan helst två gånger med Täckmasa K-50. Massan bildar en elastisk svartmatt yta. 

Generellt

Underlaget bör vara så rent och torrt som möjligt för bästa resultat. Rester av fett, smuts eller fukt ger sämre vidhäftning och skall avlägsnas innan arbetet påbörjats. Förvissa dig om att taket inte tidigare behandlats av något annat icke kompatibelt underhålls- eller rengöringskem. Vid tveksamhet prova på en mindre yta först. Kallare väderlek kan medföra svårare och trögare applicering av ytan. Låt gärna produkten stå inomhus något dygn innan användning. Bäst resultat fårs när arbetet görs i +10 C. Om ditt tak har omfattande skador bör du överväga en omläggning. Kontrollera ditt tak årligen för eventuell ny åtgärd. Detta förebygger framtida fuktskador och garanterar dig ett väderskydd i toppklass.

TECCA_logo

Info & guider