Underlagsspont 17 x 95 mm - 4,8 m Södra Wood

Art.nr: 9057248

Underlagsspont 17 x 95 mm - 4,8 m Södra Wood

Art.nr: 9057248
  • Underlagsspont
  • Rillad/hyvlad
  • Dimension: 17 x 95 mm, längd 4,8 m
54.96

Produktbeskrivning

Underlagsspont G4-3 Gran - 4,8 m

Underlagsspont, också kallad råspont, används vanligtvis som underlag för tak eller golv då det ger en tät och stabil grund. Spontade brädor är lätta att samanfoga och underlättar för att kunna skapa en jämn och stadig yta. Ytorna på underlagssponten är bearbetade. Ena sidan är rillad, den andra hyvlad eller rillad. Syftet är att få bort näringsämnen från ytan och minska risken för mögelpåväxt. 

  • Dimension: 17 x 95 mm
  • Längd: 4,8 m
sodra