Förklaring av IP-koder

IP-kod är en international standard, som visar elektronisk utrustnings förmåga att motstå att främmande föremål, damm och vatten tränger in. IP står för Ingress Protection, och koden ses ofta tillsammans med lampor och armaturer, eftersom det är den typen av produkter som har särskilda krav på IP-nivå - framförallt när de ska monteras i badrum eller utomhus.

IP-koden anges genom att skriva IP efterföljt av 2 siffror. Siffrorna anger 2 olika saker:

  • Den första siffran visar motståndskraften mot fasta främmande föremål (ex. fingrar och verktyg) samt damm.
  • Den andra siffrar visar motståndskraften mot vatten.

Grenuttag utomhus

Siffra 1

Petskydd

IP0X Inget skydd.

IP1X Säkert mot fasta föremål större än 50 mm, samt större kroppsdelar och handflator. 

IP2X Säkert mot fasta föremål större än 12 mm, samt fingrar.

IP3X Säkert mot fasta föremål större än 2,5 mm, samt verktyg. 

IP4X Säkert mot fasta föremål större än 1 mm, samt ståltråd.

IP5X Dammskyddad.

IP6X Dammtät.

Siffra 2

Vätskeskydd

IPX0 Inget skydd.

IPX1 Säker mot vertikalt droppande vatten.

IPX2 Säker mot vertikalt droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln.

IPX3 Säker mot strilande vatten, såsom dusch & regn. Max vinkel 60°.

IPX4 Skyddad från alla vinklar.

IPX5 Säker mot spolande vatten från munstycke, från alla vinklar.

IPX6 Säker mot stänk och kraftig spolning (högtryck) från vinklar.

IPX7 Kortvarig nedsänkning i vatten 15-100 cm, i upptill 30 minuter.

Exempel:

På denna lampa står det IP44. Det betyder alltså att lampan är säker mot fasta objekt större än 1 mm, samt ståltråd. Det betyder även att den är stänksäker från alla sidor.

Exempel IP-kod