Golvspackel Universal 25 kg Bostik

Art.nr: 9062638

Golvspackel Universal 25 kg Bostik

Art.nr: 9062638
  • Golvspackel Fiber Universal 
  • Volym: 25 kg 
  • Cementbaserat, fiberförstärkt, pumpbar och självutjämnande
  • För inomhusbruk
299.00

Produktbeskrivning

Golvspackel Floor Screed Fiber Universal

Cementbaserat och fiberförstärkt golvspackel för inomhusbruk. Det här är ett extra härdande och självutjämnande golvspackel lämpligt för värmegolv samt underlag av betong, gips, klinker, spånskiva, lättbetong m.m. Detta vattenfasta och pumpbara golvspackel är avsett för avjämning av speciellt besvärliga underlag eller där du snabbt behöver förse massan med beläggning. Produkten passar bland annat som underlag till mattor, linoleum, PVC, parkett och klinker i hemmet eller i lokaler som daghem och sjukhus. läggs i skikt om 8-50 mm.

Instruktioner för Golvspackel Fiber Universal

Förberedelse: Säkerställ att underlaget är fritt från damm, smuts, olja, fett, vax etc. samt fast och hårt utan mjuk betong, krackelerad yta eller dylikt. Eventuellt slamlager slipas eller fräses bort. Underlaget skall hålla minst +10ºC. 

Primning: För att förbättra vidhäftningen och förhindra snabb uttorkning skall underlaget alltid förbehandlas med Bostik Primer 6000. Primern appliceras på normalt sugande underlag utspädd med vatten i förhållande 1:3. På starkt sugande underlag rekommenderas 2 strykningar. På klinker, sten, PVC, linoleum, trä etc appliceras primern koncentrerad. 

Blandning: Till 25 kg pulver tillsätts 4,75 liter vatten. Blandningen utförs med vispförsedd borrmaskin till en klumpfri och lättflytande massa. Vänta 2-3 minuter och rör om igen. Använd vatten +5 till +20ºC. Använd ej varmvatten, vilket kan medföra snabb uttorkning och sprickbildning. Massans temperatur bör ligga mellan +10 till +20ºC. 

Applicering: Massan pumpas eller hälls ut på underlaget och flyter själv samman till en jämn och plan yta. Det kan vara nödvändigt att hjälpa massan in i t.ex. hörn och vid mycket ojämna ytor genom fördelning med en tandad spackel. Blandad massa bör förbrukas inom 15 minuter. Tiderna är dock beroende av skikttjocklek, temperatur samt underlagets fuktighet och sugande förmåga. Vid applicering av 2 skikt skall primning göras mellan skikten och vara helt torrt. OBS! Vid solbestrålning, hög

Obs. Vid solbestrålning, hög temperatur stark ventilation eller andra faktorer, som kan påskynda torkningen, skall ytan skyddas mot för snabb torkning.

Specifikationer

  • Skikttjocklek: 8-50 mm
  • Användningstid: 25 minuter
  • Beläggningsbar: 3-4 dygn/50 mm **
  • Tryckhållfasthet: C 30
  • Innehåller ej kasein
Bostik

Info & guider