Renovera badrummet med tätskiktssystem

Renovera badrummet själv med Bostik Universal Tätskiktssystem

Behöver ditt badrum renoveras? Genom att använda pålitliga produkter och följa tätskiktssystemens tillhörande monteringsanvisning kan du renovera badrummet själv. Bostik Universal är tätskiktssystem för alla användare. De olika systemen uppfyller alla branschregler och krav med god marginal, så att du kan vara trygg i att ditt nya badrum håller länge. Systemen är även flexibla och smidiga att applicera, och du väljer själv mellan rollat- eller foliesystem. Nedan hittar du de olika alternativ som finns för Bostik Universal Tätskikssystem.

Rollat system

Bostik tätskiktssystem VTv & VTg Universal

Välj detta system om du: Vill ha ett prisvärt alternativ för våtrum med fasta, massiva underlag.

Underlag: Betong samt murade & putsade massiva underlag.

Innehåller produkter:

 

Foliesystem med Adhesive Universal

Bostik tätskiktssystem VTvF & VTgF Universal

Välj detta system om du: Vill ha ett ång- och vattentätt system för våtrum med underlag som är massiva eller av skivkonstruktion (golv som vägg). Det här systemet passar bra med Bostiks folielim Adhesive Universal.

Underlag: Betong, puts, anpassade våtrumsskivor och karongklädd gips (träbjälklag).

Innehåller produkter:

 

Foliesystem med Membrane Universal

Bostik tätskiktssystem VTvF & VTgF Universal

Välj detta system om du: Vill ha ett ång- och vattentätt system för våtrum med underlag som är massiva eller av skivkonstruktion (golv som vägg). Det här systemet passar bra med Bostiks folielim Membrane Universal.

Underlag: Betong, puts, anpassade våtrumsskivor och kartongklädd gips (träbjälklag).

Innehåller produkter:

Bostik logo


Läs mer om hur du använder de olika systemen i Bostiks monteringsmanual

zonindelning våtrum - våtzon 1

zonindelning våtrum - våtzon 2

Zonindelning våtrum

Zon 1: Hela golvet plus det mörkblå partiet på väggen. Om en del av ytterväggen ingår i våtzon 1 skall hela väggen behandlas som tillhörande våtzon 1.

Zon 2: Övriga ytor.

zonindelning våtrum

Se fler fixa-det-själv-guider